Gierzwaluwproject

gierzwaluw_104932

foto: Jan Hendriks

Gierzwaluwonderzoek in Noordwijk

Noordwijk is een van de weinige plaatsen in Nederland waar de broedpopulatie van de Gierzwaluw al jaren wordt gevolgd. Iedere vijf jaar gaan een aantal tellers op pad om alle invliegplaatsen in Noordwijk-Binnen in kaart te brengen. De populatie bleef de afgelopen twintig jaar opvallend stabiel.

Door renovaties verdwijnen regelmatig broedplaatsen die vaak al jaren worden bewoond. Tot nu toe ontdekten de Gierzwaluwen steeds nieuwe plekken om te nestelen. De meest recente nieuwbouw is dankzij het bouwbesluit vrijwel ontoegankelijk geworden voor vogels. Daarom is de vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk gestart met een aantal projecten om speciale neststenen in te metselen in nieuwbouwprojecten. Gierzwaluwen ontdekten dit alternatief en maken er langzaam maar zeker meer gebruik van.

Hein Verkade

download de Gierzwaluwbrochure: Gierzwaluw info_2014

gierzwaluw binnenhof