Categorie: Cursus

Cursus Vogels in de winter en Vogeltrek

Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek “2019 Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun overwinteringsgebied. Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals ganzen, eenden

Top