Geschiedenis

foto’s uit het jubileumnummer van de Strandloper

In 50 jaar naar meer dan 600 leden

Van een kleine club die broedvogels inventariseerde in de Noordduinen en actie voerde tegen het daar geplande parkeerterrein, tot een vereniging met ruim 600 leden met een eigen centrum. De ontwikkeling van onze vereniging in een notedop.

In 1966 besloten enkele Noordwijkse vogelaars om de broedvogelstand van de Noordduinen te inventariseren. Dat kon je toch het beste doen in verenigingsverband. Daarbij hoorde ook een eigen tijdschrift. In 1969 verscheen de eerste aflevering van het kwartaalblad “de Strandloper”.

Actievoeren

In 1970 kwam de gemeente met het plan om een groot parkeerterrein in de Noordduinen aan te leggen. Het bestuur ging over tot actie en wist het plan van tafel te krijgen. Hierna ging de club verder onder de naam Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Het gaat niet alleen om de vogels, maar ook om de landschappen waarin ze te vinden zijn, was het uitgangspunt geworden.

Meer activiteiten en leden

Er volgden meer acties zoals voor het behoud van landgoed Offem en de Polder Hoogeweg. Door deze acties, het organiseren van lezingen en excursies en het starten van een jeugdclub groeide het aantal leden tot meer dan 600.

Een eigen centrum

In 1984 kreeg de vereniging de beschikking over een eigen clubgebouw, het Jan Verwey Natuurcentrum, gevestigd in de oude bibliotheek aan de Weteringkade. Hier kwam een natuurtentoonstelling en er was ruimte voor lezingen, cursussen, jeugdactiviteiten en scholenbezoek. Door de bouw van de wijk Morgenster moesten we uitwijken naar een leegstaande school aan de Duinweg. Bij de renovatie van het bibliotheekgebouw kwamen echter nieuwe ruimten beschikbaar waardoor het Jan Verwey Natuurcentrum sinds 2012 het adres Zilverschoon 20 heeft.

Eigen onderzoek en boeken

Naast natuureducatie krijgt ook natuurstudie veel aandacht, met van name van vogels en planten. De resultaten verschenen in boeken zoals De vogels van Noordwijk (1973), Flora van Noordwijk (1978), Vogels van Noordwijk en omstreken (1989), Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994), Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek (2000) en Tussen tulpen en de zee (2011).

Het vogelonderzoek blijft niet beperkt tot tellingen in de duinen, de landgoederen en de polders. Ook broedvogels van de dorpen zoals Gierzwaluw en Huismus worden bestudeerd. Een bijzondere plaats neemt het onderzoek naar vogeltrek over zee in. Vanaf 1972 zijn op systematische wijze vele duizenden gegevens verzameld, sinds 1998 vanuit de zeetrekhut. Alle gegevens, ook de broedvogeltellingen, worden beschikbaar gesteld aan landelijke organisaties voor natuurstudie en natuurbescherming.