Natuurprojecten en natuurbescherming

strand_veel_meeuwenDe vereniging streeft naar het behoud van de leefgebieden van planten en dieren. Met succes werd in het verleden actie ondernomen tegen bouwplannen in de Noordduinen en Polder Hoogeweg. De vereniging werkt samen met het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB) en de Stichting Duinbehoud en overlegt regelmatig met de gemeente Noordwijk. In 2006 kwam mede dankzij inbreng van de vereniging het Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk tot stand.

Onderzoek

Onderzoek is een belangrijke pijler voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Regelmatig worden tellingen gedaan om data te verkrijgen over de vogelstand in polder, bos en duin of over de vogeltrek. Dergelijke waarnemingen worden ter beschikking gesteld aan het landelijk waarnemingennet. In elke Strandloper worden daarnaast opvallende waarnemingen besproken.

Onderzoeksinformatie is niet alleen van belang om de ontwikkeling van de vogelstand of de natuur in het algemeen te volgen, maar is ook waardevolle informatie op het moment dat bestemmingsplannen worden aangepast of vergunningen worden aangevraagd.  Met behulp van deze gegevens kunnen we inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van de plannen voor de natuur.

Lopende projecten