Werkgroepen

De vereniging is op verschillende terreinen actief, uiteenlopend van vogeltellingen tot het organiseren van educatieve activiteiten. In verschillende werkgroepen en commissies zijn leden van de vereniging hiermee aan de slag. Wilt u binnen één van de werkgroepen of commissies actief worden laat dat dan weten! Op deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Zij kunnen u meer vertellen over de activiteiten en op welke manier u hier aan mee kunt werken.

educatie3Jeugdnatuurclub

De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten in het Jan Verwey Natuurcentrum en buiten, voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Contactpersoon: Annet de Willigen
E-mail:  jeugdnatuurclub@strandloper.nl

Excursiescommissie

Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De bestemming kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar ook natuurgebieden elders in Nederland of zelfs het buitenland. Excursies worden aangekondigd in de agenda van de Strandloper en op de website. Hier wordt voor elke excursie aangegeven bij wie u zich kunt aanmelden.
Contactpersonen: Frank-Peter Scheenstra, Johan Scholten, Dini Thibaudier en Jos Zonneveld.

Telefoon: (na 18.00uur) 06-22017081
E-mail: excursies@strandloper.nl
Waddenexcursie
Contactpersoon: Jos Zonneveld.
Telefoon: (na 18.00uur) 06-22017081 of 06-41462765
E-mail: excursies@strandloper.nl

Broedvogelinventarisatie AWD

In samenwerking met SOVON wordt er in verschillende gebieden in en rond de gemeente Noordwijk jaarlijks een aantal kavels geïnventariseerd, onder andere in de AWD, de Noordduinen en Nieuw-Leeuwenhorst
Contactpersoon: Leo Schaap tel: 06-53626663
E-mail: lhjschaap@gmail.com

Paddenstoelenwerkgroep

zwavelkopje_paddestoelDe paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal soorten paddenstoelen dat in Noordwijk en omgeving voorkomt.
Contactpersoon: Arie Dwarswaard
Telefoon: 025-2233466
E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl

Mossenwerkgroep Hollands Duin

(Samen met KNNV-afd. Leiden)
De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn.
Contactpersoon: Jeannette Teunissen
Telefoon 071-8886585
E-mail: KNNVLeiden5@gmail.com

Roofvogels en Uilen Werkgroep

Met het plaatsen van nestkasten hoopt de Roofvogels en Uilen Werkgroep de vestiging van deze vogels in de regio een steuntje in de rug te geven. 
Contactpersoon (Roofvogels): Gab de Croock tel: 06-41462765
E-Mail: g.j.a.de.croock@freeler.nl
Contactpersoon: Rob Jansson tel: 06-51066081
Email: slechtvalken@strandloper.nl
Contactpersoon (Uilen): Mariska de Graaff tel: 06-14905960
E-mail: info@mariskadegraaff.nl 

Waarnemingenarchief

De vereniging verzamelt sinds 1969 waarnemingen van vogels. Meer recent zijn ook zoogdieren, vlinders en andere diersoorten in de belangstelling komen te staan. Waarnemingen kunnen onder meer via de website www.strandloper.nl doorgegeven worden. Ook kunt u contact opnemen via onderstaand e-mail adres.
Contactpersoon: Peter Spierenburg
Telefoon: 071-4035136
E-mail: waarnemingenarchief@strandloper.nl

Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum

Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen te ontvangen, lezingen te houden en educatieve activiteiten te organiseren. Werkgroepen of verwante organisaties kunnen er vergaderingen houden en activiteiten organiseren. Ook is er een maandelijkse inloopochtend: in principe elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur.
E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl

overzichtBeheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum

Contactpersoon: Wim Plaatzer
tel. 071-3618648
E-mail:wimplaatzer@hotmail.com

bieblioJan Verwey bibliotheek

De vereniging heeft een verzameling boeken op het gebied van vogels en natuur. Aan de basis van de verzameling staan de boeken die Jan Verwey aan de vereniging heeft nagelaten. Regelmatig worden er nieuwe boeken en naslagwerken aangekocht.
Informatie over uitlenen: Marian van Zijderveld
Telefoon: 071-3612726

Educatieve Werkgroep

De Educatieve Werkgroep coördineert de educatieve activiteiten van de vereniging zoals het scholenbezoek (van 6 tot 12 jaar), de jeugdexcursies, het Herfstnatuurspel en de informatievoorziening in het Jan Verwey Natuurcentrum.
Contactpersoon: Anneke Swanen
E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl

Vogelcursussen

De werkgroep geeft in het voorjaar een Vogelzangcursus en in het najaar een cursus Vogels in de winter en vogeltrek.
Contactpersoon: Dineke Kistemaker
Tel. 071-3612219
E-mail: dkistemaker@planet.nl

Lezingen

Van september t/m november en van januari t/m maart wordt er elke laatste vrijdagavond van de maand in het Jan Verwey Natuurcentrum een lezing gehouden over uiteenlopende natuuronderwerpen.
Contactpersonen:  Bestuur
E-mail: lezingen@strandloper.nl

Natuurbeschermingszaken

De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de natuur en het landschap in Noordwijk en omgeving. Zo nodig wordt door middel van bijvoorbeeld inspraakreacties actie ondernomen. Activiteiten worden gecoördineerd met verwante organisaties in het Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek.
Contactpersoon: Robert Sluijs
Telefoon: 0647114354
E-mail: penningmeester@strandloper.nl

strandlopers_coversRedactie De Strandloper

Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal per jaar.
Contactpersoon: Kees Erkelens
Telefoon: 0615105393
E-mail: redactie@strandloper.nl

Website

De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de vereniging.
Op de website is onder andere een agenda van activiteiten opgenomen en een rubriek met recent vogelnieuws.
Contactpersoon: Kees Erkelens
Telefoon: 0615105393
E-mail: redactie@strandloper.nl

Facebookpagina

Contactpersoon: Cassandra Wullur
E-mail: cwullur@hetnet.nl

Ledenadministratie

De vereniging telt meer dan 600 leden.
Aanmelden nieuwe leden bij: Robert Sluijs
Leidsevaart 148
2211 WD Noordwijkerhout
E-mail: penningmeester@strandloper.nl