ANBI-informatie

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN)

RSIN of fiscaal nummer

Nummer 803787388

Contactgegevens

Hanneke Oltheten ( secretaris): secretaris@strandloper.nl
Robert Sluijs (penningmeester): penningmeester@strandloper.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter – Gab de Croock
Secretaris – Hanneke Oltheten 
Penningmeester – Robert Sluijs
Lid – Sam van der Mey
Lid – Annelies Marijnes
Lid – Annet de Willigen
Lid – Johan Scholten

Beleidsplan

Het beleidsplan is samengevat in de laatste paragraaf (Plannen voor het komende jaar) van het jaarverslag. Zie voor het jaarverslag de paragraaf ‘verslag van de uitgeoefende activiteiten’.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming werken onbezoldigd.

Doelstelling

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) is voortgekomen uit de in 1966 opgerichte Vereniging voor Vogelbescherming. Onze doelen zijn

  • Beschermen en in stand houden van het natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving
  • Een ieder in de gelegenheid stellen tot actieve natuurstudie
  • Bevorderen van een milieuvriendelijke instelling bij de bevolking

Om dit te bereiken doen we onderzoek (vogeltellingen, bijdrage aan landelijk onderzoek), organiseren we educatieve activiteiten (scholenbezoeken, herfstnatuurspel), geven we informatie over de natuur (lezingen en excursies) en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk en omgeving (overleg met gemeente, inspreken op procedures). Daarnaast vinden wij ook de sociale functie van onze vereniging zeer belangrijk; gezamenlijk dingen ondernemen en van elkaar leren.

De vereniging heeft inmiddels meer dan 650 leden. Hiermee is de vereniging een van de grootste lokale natuurverenigingen in Nederland. Dat is belangrijk, want het geeft ons een brede basis en recht van spreken als het gaat om het behartigen van de belangen van de natuur in en om Noordwijk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

jaarverslag2018
jaarverslag 2019
jaarverslag2020
jaarverslag 2021
jaarverslag 2022
jaarverslag 2023

Financiële verantwoording

Jaarrekening-2019-VNVN
Jaarrekening-2020-VNVN
Jaarrekening-2021-VNVN
Jaarrekening-2022-VNVN
Jaarrekening-2023-VNVN
 

Statuten

Statuten VNVN