Over de VNVN

duinenVereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

In 1966 richtten enkele Noordwijkse vogelaars de Vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk op. De broedvogels van de Noordduinen werden geïnventariseerd en er werden excursies en lezingen voor een breed publiek georganiseerd. In 1969 startte de uitgave van een eigen verenigingsblad: de Strandloper. In de loop der jaren steeg het ledental tot ruim 600. Na een succesvolle actie tegen de aanleg van een groot parkeerterrein in de duinen in 1972 werd de naam gewijzigd in: Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.

Steeds blijkt weer dat het belangrijk is over nauwkeurige gegevens te beschikken. Het inventariseren van broedvogels (duinen, landgoederen, polders) neemt dan ook nog steeds een belangrijke plaats in. In het winterhalfjaar worden maandelijks watervogeltellingen gehouden in Polder Hoogeweg, de Elsgeesterpolder, het Oosterduinse Meer, de Amsterdamse Waterleidingduinen en op een deel van het Noordzeestrand.

vogelaars2

Een bijzondere activiteit is het tellen van trekvogels die over zee vliegen. Deze tellingen vinden plaats vanuit de zeetrekhut in de zeereep van de Koningin Astridboulevard. De resultaten van deze tellingen zijn te vinden op deze site en op www.trektellen.nl

Behalve aan vogels wordt ook aandacht besteed aan planten, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, amfibieen, reptielen, vlinders en libellen. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar instanties als SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland), het Nationale Herbarium en de Vlinderstichting.

Educatie

Een belangrijke plaats nemen de educatieve activiteiten in. Hieronder vallen lezingen, excursies, inloopochtenden en jeugdactiviteiten. In juni 1985 werd de oude dorpsbibliotheek aan de Weteringkade omgebouwd tot het Jan Verwey Natuurcentrum. Jan Verwey (1899-1981), de zoon van de dichter Albert Verwey, onderzocht in zijn jonge jaren nauwgezet de Noordwijkse natuur. In zijn testament schonk hij zijn boekenverzameling aan onze vereniging.

educatieMet ingang van mei 2012 is het Jan Verwey Natuurcentrum gevestigd in hetzelfde pand als de Noordwijkse Bibliotheek.
Adres:
Zilverschoon 20,
2201-SX Noordwijk zh

Het Jan Verwey Natuurcentrum is geopend tijdens de inloopochtenden (eerste zaterdag van de maand). Voor groepsbezoek kan een afspraak worden gemaakt via E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl

Wilt u lid worden van de vereniging ? U kunt zich aanmelden bij: penningmeester@strandloper.nl

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Privacybeleid : We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens