De Educatieve Werkgroep zoekt vrijwilligers

educatie4De Educatieve Werkgroep is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de (scholen)bezoeken aan het Jan Verwey Natuurcentrum, voor de (scholen)excursies naar bijvoorbeeld bos, duin of strand en voor de organisatie van het jaarlijkse Herfstnatuurspel. Ook zorgt de werkgroep voor de informatievoorziening in het centrum en helpt ze zo nodig bij de activiteiten van de Jeugdnatuurclub of bemant ze de informatiekraam van de vereniging bij evenementen.

Wilt u hierbij helpen? Geef u dan op als vrijwilliger. Wij zijn vooral op zoek naar mensen die in staat zijn zelfstandig in de begeleidingen mee te helpen. Wie daar nog niet veel ervaring in heeft, kan een tijdje met andere begeleiders meelopen om zo kennis en tips op te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Educatieve Werkgroep via  janverweycentrum@strandloper.nl . Of kom langs in het Jan Verwey Natuurcentrum tijdens een van de Inloopochtenden op de eerste zaterdag van de maand (10-12 uur).