9. Landgoed Leeuwenhorst

IMG_1616Dit bosgebied, gelegen in de gemeente Noordwijkerhout en grotendeels in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap, bestaat uit oude beukenlanen, eikenhakhoutbossen en gevarieerde bosaanplant. Hier broeden soorten als holenduif, boomklever en grote bonte specht. Een bijzonder element is de grote vijver van Nieuw-Leeuwenhorst waar honderden watervogels (o.a. krakeend, wintertaling, ijsvogel) overwinteren.

Voor wandelaars is het gebied toegankelijk op wegen en paden. Honden moeten worden aangelijnd. Bij de vijver is een kijkscherm waardoor de watervogels ongestoord geobserveerd kunnen worden. Bij de ingang aan de Gooweg bevindt zich een parkeerplaats.