8. Langeveld

Op enkele graslanden na werd dit gebied omstreeks 1960 beplant met loofhout (Eik, Iep en Esdoorn). Sinds 2002 is het gebied ingrijpend veranderd. Het grasland werd afgeplagd en een deel van het bos werd gekapt. Hierdoor ontstond een afwisselend landschap met fraaie doorkijkjes. Het kwelwater vanuit de duinen wordt opgevangen in de nieuw gegraven duinbeek en een aantal paddenpoelen. Het gebied is rijk aan libellen, vlinders, mossen en planten zoals Zandblauwtje, Ogentroost, Vogelpootje en Rietorchis. Ten oosten van de ingang naar het zweefvliegveld liggen veldjes met struikheide, een soort die in de duinen vrijwel nergens anders te vinden is.

Voor wandelaars is het gebied vrij toegankelijk op de aangegeven paden. Fietsers krijgen een goede indruk van het gebied vanaf het fietspad bij het zweefvliegveld.