7. Amsterdamse Waterleidingduinen

IMG_8197-

Dit zeer uitgestrekte duingebied kent een afwisselende begroeiing met loofbossen, dennenbossen, struwelen, grasvlakten en stuifduinen. Ook liggen er kanalen en plassen (vooral in het Noord-Hollandse deel) die een rol spelen bij de waterwinning. Het gebied is rijk aan vogels, planten en insecten. Behalve vossen, reeën en damherten lopen er ook schapen en runderen rond. Deze grazers moeten voorkomen dat de duinen volledig met struiken dichtgroeien. Hier en daar hebben de duinen een ander aanzien gekregen door het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en het op grote schaal afplaggen van valleien. Het beheer is in handen van Waternet.

Alleen wandelaars (zonder honden) zijn welkom in dit unieke gebied. Ze kunnen gebruik maken van de vele wandelpaden, maar ook struinen buiten de paden is toegestaan. Dagkaarten (€ 1) zijn te koop bij de kaartautomaat bij ingang De Zilk. Dag- en jaarkaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV-Noordwijkerhout, Obelijssalon Langevelderslag en bij Café Restaurant De Ruigenhoek .