5. De Blink

In dit duingebied, eigendom van Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Waternet, mag de natuur zich ongestoord ontwikkelen. Diepe stuifkuilen en ondoordringbare duindoornstruwelen wisselen elkaar af. Hier broeden veel nachtegalen, grasmussen en fitissen, terwijl ook ree en damhert vaak te zien zijn.

Het gebied is gesloten voor publiek. Vanaf de fietspaden langs de randen krijgt men echter een goede indruk van dit ruige duingebied.