3. Noordrand Noordwijk

IMG_1608De oude golfbaan die hier tot 1970 in gebruik was, is voor een deel omgevormd tot een stuivend duingebied. In het gebied liggen dichte struwelen, lage loofbosjes en stukken open duin met een bijzondere plantengroei. In de zeereep bevinden zich bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bunkers zijn toegankelijk gemaakt voor het Atlantikwall Museum en voor overwinterende vleermuizen. De gemeente Noordwijk is beheerder van dit gebied.
Een netwerk van schelpenpaden maakt dit gebied toegankelijk voor wandelaars.