2. Coepelduynen

P1120300
Euro Birdwatch Coepelduynen

Deze duinen zijn eeuwenlang op allerlei manieren door de kustbewoners gebruikt, bijvoorbeeld voor beweiding, aardappelteelt en plaggen steken. Hierdoor ontstond een karakteristiek, open duinlandschap dat het zeedorpenlandschap wordt genoemd. Hier groeien bijzondere planten zoals Nachtsilene, Wondklaver en verschillende orchideeën. Ook komen hier zeldzame mossen en paddenstoelen voor. In de zeereep broeden Nachtegalen en Grasmussen. Vossen en Reeën worden vooral ’s morgens en ’s avonds gezien. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. Alleen in de broedtijd (15 maart – 15 augustus) is het centrale deel gesloten. Vanaf het fietspad en het wandelpad tussen Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee zijn de Coepelduynen goed te overzien.