12. Bollenvelden

aatulpen_103-0346Niet alleen toeristen worden door de bollenvelden gelokt. Omdat de bollen pas in de loop van juni de grond uit gaan, broeden sommige vogelsoorten graag tussen de bollen. Daarbij zijn bijzondere soorten als Patrijs, Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik. Maar ook Kievit en Scholekster zijn hier algemene broedvogels.

Deze ‘bollenvogels’ zijn te zien in de bollenvelden van het Vinkeveld en het Langeveld en ook langs Achterweg, Bronsgeesterweg en Leeweg.