11. Polder Hoogeweg

13032010 051Dit graslandgebied is van grote betekenis voor weidevogels. In het voorjaar broeden hier grutto, tureluur, kievit en scholekster. In de winter zijn hier goudplevieren, wintertalingen en smienten te zien. In de zuidoosthoek bij het bedrijventerrein Klei-Oost ligt het natuurgebiedje “de Watersnip”. Hier broeden kievit, tureluur en kleine plevier.

Polder Hoogeweg is goed te overzien vanaf het fietspad langs de Maandagse Watering. Ook vanaf het fietspad bij de Noordwijkerhoekbrug krijgt men een goede indruk van deze polder.

.