Noordvoort

Noordvoort foto: Joost Bouwmeester
Noordvoort foto: Joost Bouwmeester

Een strandreservaat bij Noordvoort

Op de grens tussen Noordwijk en Zandvoort mogen de duinen weer stuiven, zodat een natuurlijk, gevarieerd landschap ontstaat. Het project is een initiatief van Hoogheemraadschap Rijnland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waternet en de gemeenten Noordwijk en Zandvoort.

De VNVN ijvert voor een strandreservaat op deze plek. Daarom heeft de vereniging gepleit om in de Strandnota strandzonering op te nemen: druk strand voor de boulevard, rustig strand verderop en voorrang voor de natuur bij Noordvoort. Grote aantallen vogels zullen van de rust profiteren en bij voldoende rust zullen zelfs zeehonden hier weer op het strand komen.

We ondersteunen de samenwerkende partijen in dit project, met name de gemeente Noordwijk, met kennis, ervaring en onderzoek. We werken hierin samen met de Vogelwerkgroep Kennemerland en IVN Kennemerland.

Meer informatie over het project Noordvoort is te vinden op de website van Waternet  en in een artikel in Duin (nr:4 2015) van Leo Schaap. Noordvoort .

Promofilm van Eneco-LuchterduinenFonds 1ste rond: