Huismussenonderzoek

foto: Jelle van Dijk
foto: Jelle van Dijk

De ooit zo talrijke Huismus is aan het eind van de vorige eeuw sterk achteruitgegaan en belandde een jaar of tien geleden zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland.

Om de verspreiding in Noordwijk in beeld te krijgen werd in 2004 heel Noordwijk-Binnen geïnventariseerd op broedvogels door het tellen van tsjilpende mannetjes. Vijf jaar later is dit herhaald. Dit bracht een verrassende stijging van 30% aan het licht. Over de oorzaak tasten we nog in het duister. De belangrijkste bolwerken voor Huismussen zijn de wijken Vinkeveld en Boerenburg. In het oude dorp heeft hij het nog steeds moeilijk.

Hein Verkade