Atlas project SOVON

Een aantal leden werkt mee aan het Atlas project van SOVON. In het Nederlandse en Europese natuurbeleid is grote behoefte aan actuele en nauwkeurige gegevens over verspreiding en aantallen van vogels. Tellers van de VNVN leveren een bijdrage aan deze Atlas van alle Nederlandse broedvogels en wintergasten. De vereniging leverde in 2013 bovendien een extra bijdrage door een soort te sponsoren; de Drieteenstrandloper, de ‘logovogel’ van de vereniging

 wij-sponsoren-de-Vogelatlas-300x100