Oproep, vogelaars gezocht!

Van: Leo Schaap
Noordwijk woensdag 13 januari 2021

Beste Vogelaars,

Voor het inventarisatie seizoen 2021 heeft Casper Zuyderduyn, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer, het verzoek gedaan om mee te werken aan de integrale BMP telling van de duinen ten noorden van Noordwijk. Het gebied werd door onze vereniging vanaf 1966 regelmatig onderzocht maar daar is door het ontbreken van tellers aan het einde van de jaren negentig, een eind gekomen. Recentelijk worden Noordduinen-oost en Noordduinen-west opnieuw als BMP plot geïnventariseerd met opmerkelijke resultaten. Daarnaast wordt ook het gebied van de Noordwijkse Golfclub jaarlijks als BMP project geteld. Verslagen daarvan worden regelmatig in De Strandloper gepubliceerd.

De integrale telling gaat over het gebied grenzend aan de Northgodreef t/m de Luchter Zeeduinen ten noorden van de Langevelderslag. Het gebied is opnieuw ingedeeld zonder de bestaande plots aan te tasten want die gaan meedoen aan de integrale telling. Het is een interessant project dat in het kader van de evaluatie van natuurbeheer wordt uitgevoerd. Bovendien kunnen de resultaten worden vergeleken met het werk dat door onze vereniging in het verleden is gedaan.

Casper zoekt vogelaars die alleen of als team één van de volgende drie plots willen inventariseren:

• 55563 Luchter Zeeduinen Zuid, inclusief Zeereep, groot 63,3 ha.
• 55562 Noordduinen Fazantenslag e.o. west, inclusief Zeereep, groot 41,1 ha.
• Xxxxx Noordduinen Fazantenslag e.o. oost, groot ca. 35 ha. Deze plot is nog niet in AVI-map aangemaakt maar komt er aan.

De overige nieuwe plots zullen door Staatsbosbeheer onderzocht worden. Het gebied rond Noordwijk Radio is militair terrein en blijft buiten het onderzoek.

We zoeken dus vogelaars die geen moeite hebben om vogels in het duin op zang en kenmerken te herkennen en bereid zijn de nodige tijd in het project te stoppen. De waarnemingen moeten ingevoerd worden in het programma AVI-map van Sovon. Het gaat om minimaal 5 vroege bezoeken en 1 avondbezoek in de periode half maart t/m half juni, waarbij een aantal algemene soorten niet worden meegenomen. Bij voorkeur zouden we een BMP-A (alle soorten) willen uitvoeren waarvoor de inspanning iets groter is. Voor begeleiding en instructie kan worden gezorgd. Staatsbosbeheer zorgt voor de nodige vergunningen, kleding en vergoeding van kosten zoals parkeren bij de Langevelderslag.

Belangstelling opgeven en meer informatie inwinnen bij Leo Schaap, lhjschaap@gmail.com en Casper Zuyderduyn, c.zuyderduyn@staatsbosbeheer.nl .

Hieronder is een tabel en kaartje en opgenomen met de nieuwe BMP indeling van het Hollands Duin.

Nieuwe keuken in het natuurcentrum

Van: Annet de willigen
maandag 11 januari 2021

Jawel … in het Jan Verwey centrum is een nieuwe keuken geplaatst!

De oude keuken, ruim 30 jaar oud?, voldeed niet meer. Een koelkast op bukhoogte waarin het bier bevroren was, een bruin/gele gootsteen, laden die uit elkaar vielen en de te brede balie die een goede doorloop verhinderde. Kortom … tijd voor een nieuwe! Aangezien het gebouw van de gemeente is en zij dus verantwoordelijk zijn voor de vaste inventaris, moest deze eerst gepolst worden. Een klein comité van de vereniging heeft overlegd, gemeten, getekend en een offerte aangevraagd. In het voorjaar kwam er iemand van de gemeente kijken en die had niet veel overredingskracht nodig. Tekening werd goedgekeurd en ook over de kosten werd niet moeilijk gedaan. Onze bijdrage zou ongeveer 25% van die kosten worden. De gemeente heeft verder alles geregeld en begonnen op 2 november met het slopen van de oude keuken. Eind november was het klaar, zie het resultaat op de foto’s.
Groet, AnnetSOVON gekleurringde Boerenzwaluwen

Van George Hageman
dinsdag 5 januari 2021

Vandaag las ik een mooi artikel in het Sovon Nieuws van deze maand, van de hand van Jouke Altenburg, over de Boerenzwaluwen in Culemborg.
Het gaat over een project met gekleurringde Boerenzwaluwen, waaraan ook onze vereniging (Hein, Peter, Sven, Johan: zie de vorige Strandloper) meedoet.
Een lezenswaardig artikel.

Zie onderstaande link:

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/boerenzwaluwen-voorbeeldige-ouders-niet?mc_cid=c5ad30e33d&mc_eid=a188a59daf

Nieuwjaarswens!

Van: Gab de Croock
vrijdag 1 januari 2021

Beste leden en natuurliefhebbers,

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari afgelopen jaar waren we nog gezellig met z’n allen bij elkaar in het Jan Verweij Natuurcentrum en maakten we plannen wat we dat jaar allemaal zouden gaan ondernemen. We konden toen niet vermoeden dat twee maanden later Nederland “plat” ging en van deze plannen niet veel terecht kwam. Nagenoeg alle gezamenlijke activiteiten werden afgelast. Gelukkig konden de vaste projecten zoals: BMP- en watervogeltellingen, Zeetrektellen, en het boerenzwaluwenonderzoek wel doorgang vinden, echter onder strikte voorwaarden.
Voor de jeugd werden door Annet gelukkig nog twee excursies geregeld.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van ons Erelid Ees Aartse en nog geen twee weken later van zijn vrouw Loes.
Wat we het meest gemist hebben is het fysiek samen zijn. Van verschillende kanten werd gevraagd: kunnen we niet… of is het mogelijk dat… Gezien de Coronarichtlijnen wilde het bestuur niet de grenzen van het (on)mogelijke opzoeken en nam zij ook haar verantwoordelijkheid.

2021 is vannacht ingeluid en wat gaat dit jaar ons brengen.
Mogelijk geeft het vaccin ons dit jaar weer ruimte en worden de maatregelen afgeschaald of, zoals ik hoop, geheel opgeheven. Als de mogelijkheid zich weer voor gaat doen zullen vanuit diverse commissies weer volop activiteiten georganiseerd worden. We gaan de verloren periode dubbel en dwars inhalen want de natuur heeft lak aan het Covid-virus en draait gewoon door. De Drieteenstrandlopers rennen gewoon nog langs de golven op het Noordwijkse strand.

Het bestuur van de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk wenst u allen een gezond en natuurrijk 2021.

Gab

corona bericht!

Naar aanleiding van de explosieve toename van het aantal Corona besmettingen en de nieuwe maatregelen van de overheid heeft het bestuur en de excursiecommissie het volgende besloten:
Tot 18 januari 2021 worden alle activiteiten van de vereniging afgelast.
Dat wil helaas zeggen dat geplande excursies, inloopochtenden en het herfstnatuurspel niet doorgaan.
Zodra de maatregelen van de overheid worden aangepast en die dan betrekking hebben op onze vereniging maken wij dit kenbaar via de Website en Facebook.

Namens het bestuur,
Gab de Croock

Nationaal Park Hollandse Duinen

Van: Gab de Croock
donderdag 17 dec. 2020

Nationaal Park Hollandse Duinen (i.o.)

Op 9 december 2020 is de officiële status van nationaal park aangevraagd door Hollandse Duinen bij het ministerie van LNV.
Het park wordt 43 kilometer lang en tot 8,5 km breed en zal zo’n 200 km2 omvatten
Een groot deel zal ook binnen de gemeente Noordwijk liggen.

Hierbij de pdf, NPHD-Uitvoeringsprogramma-2020-LR ,zoals de plannen eruit gaan zien.

Voor meer informatie zie ook de website: https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/

DUINEVELD

Van: Gab de Croock
maandag 14 dec. 2020

SCHETSONTWERP LANDSCHAPSPARK EN SPEELEILAND DUINEVELD.

Voor de geïnteresseerden hier het schetsontwerp van het Landschapspark en speeleiland voor het project Duineveld, gelegen achter het Zwembad.
Voor een visuele tour volgt hier de link naar de website:

https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Wonen_en_woonomgeving/Ontwikkelgebieden/Schetsontwerp_Landschapspark_en_Speeleiland_Duineveld

Groeten,
Gab

Wilde Zwanen in de AWD

Van: George Hageman
zaterdag 12 december 2020

Vanmorgen de maandelijkse watervogeltelling gedaan in de AWD, met Leo Schaap en Jaap Deelder.
Het was een mistige ochtend, met af en toe miezerige regen. Desondanks mooie waarnemingen.
Zo werden we verrast door een grote groep Wilde Zwanen in het rechte Schusterkanaal: zeven adulte en zeven juveniele Wilde Zwanen. Verderop in het infiltratiegebied zagen we nog eens zeven adulte Wilde Zwanen. In de periode september 2019 – april 2020 hebben we tijdens de telrondes geen enkele Wilde Zwaan kunnen noteren! Verder zagen we o.a. Grote Zaagbekken, Brilduikers en Krooneenden.

Een bezoek aan de AWD is momenteel zeker de moeite waard.
Hier zijn wat foto’s van de Wilde Zwanen, helaas met zwak licht.
Groet, George

Zandtulpjes in de A.W.Duinen

Van: Wil Heemskerk
dinsdag 1 december 2020

Deze herfst ben ik in de Stirumsduinen intensief naar Zandtulpjes gaan zoeken.
De Zandtulpjes ontdekte ik, na wat omzwervingen, in Gijs Kokkieshoek, op een helling van een hoog stuifduin, verscholen tussen het helmgras. Zandtulpjes zijn best wel zeldzaam en staan op de Rode lijst.

In het Engelse bos trof ik op een van mijn wandelingen de Zwarte kluifzwam, een paddenstoel die je gauw voorbij loopt door zijn vreemde vorm en zwart lijkende verlepte kleur. De roze Heksenzwammen vallen beter op, je ziet ze al op afstand tussen het duingras. De Gele aardappelbovisten liggen als grote gekleurde paaseieren op de grond.
Deze herfst kan voor mij niet meer stuk, in de vorige fotoreeks vond ik de mooie Wasplaten en nu weer de bijzondere Zandtulpjes, een mooie afsluiting van de herfst.

Groeten, Wil 

Grote Zaagbek

Van: Jelle van Dijk
zondag: 22 nov. 2020

Vanmiddag fietste ik omstreeks half vier langs de vijver in de westelijke hoek van de wijk Vinkenveld. Zoals gebruikelijk was daar een paar Nijlganzen te zien, maar ook zag ik twee opvallend grote eenden met veel wit achterin de vijver. Een blik door de kijker maakte direct duidelijk dat het twee woerden van de Groter Zaagbek waren. Een ongebruikelijke plaats! In onze regio zien we in de wintermaanden nog wel eens enkele Grote Zaagbekken in de grote vijver van Nieuw-Leeuwenhorst. Trouwe bezoekers van de AW-duinen zien deze soort regelmatig in de kanalen van het Noord-Hollandse deel van dit gebied. Daar vliegen de vogels vaak al op als je tot op 100m genaderd bent. In de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst zijn de zaagbekken in het geheel niet schuw. Soms verschijnen de vogels vlak voor het kijkscherm. Hopelijk blijven de Grote Zaagbekken nog enkele dagen in het Vinkenveld zodat velen deze prachtige eenden van dichtbij kunnen zien.
Groet, Jelle

Top