Koereiger

Van: Jan Hendriks
zondag 29 januari 2023

Gisteren scheen de zon voluit en besloot ik nog eenmaal naar de Koereiger te gaan om wat foto’s te maken. Deze was druk aan het foerageren en en liet zich mooi op de plaat zetten.
Groet, Jan

Dode Kerkuil

Van: Jelle van Dijk
vrijdag 27 januari 2023

Dode Kerkuil landgoed Offem

In de omgeving van landgoed Offem vond Willem Knoppert laatst een dode Kerkuil die geringd was. Navraag met behulp van het ringnummer maakte duidelijk dat deze vogel op 14 oktober 2022 in de Bollenstreek was geringd. Het betrof een laat legsel met vijf jongen. Mariska de Graaf stuurde twee foto’s die genomen werden tijdens het ringen. Hopelijk weten de andere jongen uit dit nest deze winter wel te overleven.

Zeer geslaagde Pubquiz

Van: Gab de Croock
woensdag 25 januari 2023

Op vrijdag 20 januari j.l. werd voor het eerst een zogenaamde Natuur Pubquiz georganiseerd.
Daarbij kon je je kennis over de natuur testen.
Men kon zich inschrijven als éénling of als groep tot maximaal vijf personen. De éénlingen werden op de avond zelf in groepjes geplaatst.
Met een opkomst van ruim 40 personen was de grote zaal redelijk gevuld.
Ongeveer 70 vragen kwamen voorbij, waarbij gedacht moet worden aan onderwerpen zoals, ecosystemen, vogels, reptielen en amfibieën en natuurlijk planten. Zo kwam de hele flora en fauna van Nederland aan bod. Er waren geluidsvragen, sterk vergrote foto’s en filmpjes. Hilariteit alom om de meest bizarre vragen en probeer zo’n zaal dan maar eens stil te krijgen.

Na ruim twee uur met een pauze van een half uur kwam het team van Staats Bosbeheer als winnaar uit de bus. Hierna nog even gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Wandeling AW-duinen

Van: Jelle van Dijk en Frank-Peter Scheenstra 
zaterdag 21 januari 2023

Om 09.00u hadden zich op de parkeerplaats bij ingang Pannenland 21 deelnemers voor de duinwandeling verzameld. Frank-Peter Scheenstra verwelkomde een ieder en vroeg om twee groepen te vormen vanwege het grote aantal deelnemers. Hieronder volgt een verslagje  van wat de groep onder leiding van Jelle van Dijk beleefde.

Na het passeren van het toegangshek sloegen we linksaf. Bij de lange laan met uitzicht op Huis te Vogelenzang volgde een korte toelichting op de geschiedenis van dit landgoed, al twee eeuwen in het bezit van de familie Bannaart. Langs knoestige Grove dennen en laag uitgestoelde Zomereiken bereikten we de kop van het Oosterkanaal. Op het pad door het Zegveld werd gevraagd om goed uit te kijken naar een Klapekster. Dat lukte niet in het Zegveld, maar wel even later dichtbij de Ome Janneberg in het Palmveld. In de schuilhut bij de kruising met de Duinpanweg hielden we een koffiepauze. Van hier was het maar enkele stappen naar het brede Kromme Schusterkanaal, een mooie plek om Brilduikers en Grote Zaagbekken te zien. Via smalle paden en een bruggetje bereikten we het uitkijkduin aan de zuidrand van de Zwanenplas. Helaas waren hier geen Krooneenden en ook geen Wilde Zwanen te zien. Wel waren er veel Kuifeenden en Tafeleenden aanwezig.

Via de weg langs het Rechte Schusterkanaal bereikten we de weg door het Zwarteveld. Daar zagen we twee zwanen die weigerden hun kop te laten zien. Maar dit veranderde toen er een Wilde Zwaan aan kwam vliegen en bij dit duo neerstreek. De koppen kwamen uit de veren en de vleugels werden dreigend opgebold. Duidelijke Knobbelzwanen dus.

Vanaf de weg door het Zwarteveld heb je ook zicht op de noordpunt van de Zwanenplas. Hier zwommen op korte afstand 12 Krooneenden en 8 Slobeenden. Op de terugweg langs het kanaal dat het gezuiverde rivierwater naar het infiltratiegebied voert, bleek een IJsvogel te zitten. Over belangstelling van vogelfotografen had deze IJsvogel niet te klagen! Omstreeks 12.15u waren we terug op de parkeerplaats. foto: Jelle van Dijk, George Hageman en jos Zonneveld


Hieronder het verslagje van wat de groep van Frank-Peter Scheenstra beleefde.
Wij liepen eerst de Pannelanderweg af en kwamen langs de ring in de boom waar vroeger het paard van de schelpenkar werd vastgezet, omdat hij de volle kar niet in een keer de heuvel over kon trekken. Hier hoorde we de boomkruiper en bij de start had de boomklever al het voorjaar in zijn bol, evenals de grote bonte specht. In het Nieuwe kanaal zwommen 3 brilduiker vrouwtjes en het kanaal ten westen hiervan een paartje. Tevens een grote zaagbek in het infiltratiekanaal wat duidelijk hoger ligt dan de andere kanalen.
Vervolgens gingen wij het eiland van Rolvers op waar geen paden zijn en het moeilijker oriënteren was door de nevel die daar nog hing. Door de Strontigepan, die zijn naam te danken heeft aan de roodbonte koeien die hier vroeger graasden, kwam de zon er prachtig doorheen. Begrazing in het duin is gestopt omdat er anders met de vele damherten helemaal niet veel meer overblijft. Dit hele gebied wat vroeger Northgo of Noord-Gouw heette deed zijn naam eer aan door de gelijkenis met de Shire (Gouw) uit the Lord of the Rings. Bij de noordkant van de Zwanenplas meteen vele paartjes Krooneenden, Slobeenden en Tafeleenden. Langs de plas lopend nog een Torenvalk, een Buizerd en het geluid van een Waterral. Plots landde er een Wilde zwaan midden in de plas die we uitgebreid konden bekijken. Van de berg van het Westend konden wij in de verte in het kanaal ook het paartje Knobbelzwanen met de Wilde zwaan ernaast zien. Op de kop van het Kromme Schusterkanaal van dichtbij een Brilduikermannetje in vol ornaat. Op de terugweg door het op een Savanne lijkende Zegveld nog Gaai en Staartmeesjes. De strandwal met de oude beuken en eiken, langs het hek op de grens met het Engelse bos, associeer ik altijd met een ‘Wipneus-en-Pimlandschap’ van de gelijknamige kinderboeken. Omstreeks 12:30u waren wij terug op de parkeerplaats. foto: Carolien Asberg en Hans Zungri.

Zeehonden in Zeeland

Van: Mariska de Graaff
donderdag 19-1-2023
Ik was met Patrick naar Zeeland.
Voor de huilers en die hebben we gezien.
Ook een parende Grijze zeehonden stel gezien.
Toch best zeldzaam!

Hg Mariska

AWD duinen

Van: Jos Zonneveld
woensdag 19 januari 2023
Vanaf begin dit jaar ben ik een dagje minder gaan werken en ben ik op woensdag vrij, en omdat het aardig weer zou worden sinds lange tijd weer eens naar de AWD duinen geweest.
Ingang Panneland en daar een rondje gelopen, kijken of er nog wat wintergasten te vinden waren.
Het begon met een hele kleine rover die over het water kwam aanvliegen en door een boompje heen trok op zoek naar een maaltijd, een Smelleken, zo snel als hij kwam was hij weer verdwenen,
Even verder een IJsvogel die rustig aan het vissen was. In het rustige gebied een vijftal Wilde Zwanen, onderweg vele Wintertalingen en Tafeleenden, een koppeltje Grote Zaagbek.
En dan nog wat algemene vogeltjes als meesjes Roodborst, Grote Bonte Specht, een kleine nog zien vliegen.
Ook een Vos kruiste mijn pad.
Al met al een heerlijke invulling van mijn vrije dag

Gr jos

WADDENWEEKEND 2023

Zonnedauw Ameland

WADDENWEEKEND 2023

Eindelijk kunnen we na drie jaar weer een Waddenweekend aankondigen.
Voor het weekend van 8 t/m 10 september 2023 hebben we de groepsaccommodatie “Zonnedauw” op Ameland besproken. https://zonnedauwameland.nl/
Voor diegene die mee willen, blokkeer dit weekend alvast in de agenda.
De kosten bedragen €125,-
In de volgende Strandloper (maart 2023) komen wij hier op terug en zullen we meer informatie geven. Houd ook de website en Facebook van de vereniging in de gaten.
Diegene die niet kunnen wachten kunnen zich al opgeven bij: excursies@strandloper.nl.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0002573795 t.n.v. Vereniging v Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk met de vermelding “Ameland”.

Groeten,
Jos en Gab.

Vogelzangcursus  2023

Vogelzangcursus  2023

Ook dit voorjaar gaat er  weer een vogelzangcursus van start.

Ben je ook nieuwsgierig welke vogels  in alle vroegte zo luid  zitten te zingen in tuin of duin en zou je ook iets meer willen leren over hun gedrag en waar ze broeden? Kom dan naar de Vroegevogelzangcursus.

De cursus is bedoeld voor zowel beginners als voor diegenen die iets meer over vogels en hun zang willen leren.
Ook niet-leden kunnen aan de cursus deelnemen.

Avonden:
Er zijn twee theorieavonden:    

Zwartkop

Op woensdag 29 maart en donderdag 20 april
Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur.
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20  Noordwijk. (ingang achterzijde Bibliotheek)
 
Op de avonden is er vóór de pauze een Power Point presentatie waarin aandacht besteed wordt aan het herkennen van vogels, waarom ze zingen, waar ze leven en broeden. Na de pauze oefenen  we de verschillende geluiden uit elkaar te houden.
 
Excursies
Er zijn drie vroege vogelzangexcursies:
zondag 2 april, zaterdag 22 april en zondag 30 april.
De excursies worden gehouden in kleine groepjes, in het bos van Leeuwenhorst en de Amsterdamse Waterleidingduinen en  worden  begeleid door ervaren gidsen.
Ze starten in de vroege ochtend even na zonsopkomst en duren ± twee tot twee en half uur.

Kosten:
Het cursusgeld is € 30,- voor leden en  € 40,- voor niet-leden incl. 1 jaar lidmaatschap, lesmateriaal en koffie. 

Aanmelden voor de vogelcursus  kan per e-mail naar  dkistemaker@planet.nl  o.v.v. naam, volledig adres en telefoonnummer.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke Kistemaker 071 3612219
Meer informatie over onze vereniging, kunt u vinden op: www.strandloper.nl

Alle activiteiten worden gehouden in de grote zaal en we zitten op ruime afstand van elkaar.

Dutch birding vogeldag in Naturalis

Museum Naturalis , Naturalis, Leiden, 2 februari 2020 (Marten Miske)

 

Op 4 februari organiseert Dutch birding een vogeldag in Naturalis. Deelname kost €5 euro.

Voor meer informatie: 

https://www.dutchbirding.nl/evenementen/1835/dutch_birding_vogeldag_2023_naturalis_leiden_4_februari_2023

ZEEHONDEN ‘INVASIE’

4 zeehonden uitwatering Katwijk aan Zee 12 januari 2023

Van: Johan Westra
vrijdag 13 januari 2023
Al weken achtereen worden bijna dagelijks zeehonden gespot in de Uitwatering van Katwijk aan Zee.
Het wordt blijkbaar een geliefde rustplek tussen de twee populaties bij de Maasvlakte en de Wadden.
Enkele zagen er niet gezond uit, bij twee zeehonden kwam duidelijk bloed uit hun bek en lagen te ‘hoesten” en een ander had ter plekke overgegeven.
In de laatste week van december waren op één dag drie exemplaren te zien. Vandaag wel het hoogtepunt met maar liefst 4 rustende gewone zeehonden.
Foto 1 vandaag, 12 januari, genomen en foto 2 op 24 december 2022
Vriendelijke groet
Johan

ZATERDAG 24 DEC 2022

Top