3  Ooievaarsjongen Bronsgeest uitgevlogen

Van: Johan Westra
dinsdag 2 augustus 2022

BIJZONDER MOMENT: 3 OOIEVAARSJONGEN BRONSGEEST UITGEVLOGEN

Altijd weer een bijzonder moment.  De drie jongen van het al jaren bekende nest langs de Bronsgeesterweg zijn na ongeveer negen tot tien weken uitgevlogen en foerageren nu langs de Leeweg in Noordwijk.

In het voorjaar was dit nest bij een storm omgewaaid en direct weer gerestaureerd.

Gezamenlijk wachten ze geduldig tot een van hun ouders hen komen voeren. Toen de moeder aan kwam vliegen spurten ze direct op haar af en bedelden ze kenmerkend met hun vleugels gedwee totdat het voedsel uit haar krop werd opgebraakt. 

Foto’s vanmiddag om 14 uur langs de Leeweg in Noordwijk genomen. 
Vriendelijke groet, Johan
Voorhout (zh)

Veel Libellen in de AW.Duinen.

Van: Wil Heemskerk
maandag 1 augustus 2022

Veel libellen in de A.W.Duinen.

Deze zomer heb ik mijn aandacht meer op de Libellen gericht, want in dit waterrijkgebied zijn er veel te vinden.
Vooral de soorten Juffers komen bij de kanalen en plassen veel voor, vooral in het Paddenrus langs de waterkanten. De Waterjuffers met streepjescode op hun achterlijfje verraden de soort. Prachtige soorten, als de Watersnuffel, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje en Houtspannen, zijn juweeltjes om te zien.

Van de iets grotere 40-45 mm Libellensoort, vind ik het mannetje Vuurlibel met zijn lakrode voorhoofd, borststuk en achterlijf een van de mooiste soorten. De man en vrouw zijn in kleur totaal verschillend, wat bij meerdere soorten ook het geval is. Het is een puzzel om de juiste seksen bij elkaar te zoeken.
Maar de voldoening om ze te vinden maakt wel veel goed.
Groeten, Wil

Huiszwaluwen

Van: Jan Hendriks
zondag 7 augustus 2022
Het hele voorjaar en zomer hebben er Huiszwaluwen in onze wijk gevlogen en genesteld. Vanochtend vonden ze het kennelijk weer tijd om terug te vliegen naar het zuiden. Ze hadden een deel van onze gevel uitgezocht om te verzamelen. Ik telde er een stuk of dertig. Na een uurtje vlogen ze weg.

Groet, Jan

Gierzwaluwseizoen loopt ten einde

Van: Hein Verkade
maandag 25 juli 2022

De jonge vogels uit de kastjes A en C zijn allemaal uitgevlogen. De drie in G zijn enkele dagen jonger. Gisteravond om 22.26 vloog de eerste in de late schemer uit. Dat kun je goed horen want ze zwiepen uit alle macht met hun vleugels, bang om neer te storten. Even leek het of de tweede zou volgen. Maar deze raakte in de stress, rende van de uitgang terug over de ander vogels. Dit bleef hij steeds doen. Probeerde ook aandacht van de ouders te krijgen, maar deze negeerden hem.

Vanmorgen zaten de twee laatste jongen nog steeds in de kast en waren zeer fanatiek aan het oefenen met hun vleugels. Zij drukten zich hoog op en tuimelden dan voorover. Waarschijnlijk vliegen zij vanavond of morgen ook uit.

Van de acht adulte vogels sliepen er gisteravond nog maar vier in de kastjes. Het seizoen loopt nu snel af.

Groeten, Hein

Oeverzwaluwenwand Voorhout

Van: Gab de Croock
zaterdag 23 juli 1022

Mariska was gisteren bij omroep west ivm Oeverzwaluwen.

Babyboom bij zwaluwen in speciale broedwand: ‘Ik ben helemaal gelukkig

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4605118/babyboom-bij-zwaluwen-in-speciale-broedwand-ik-ben-helemaal-gelukkig

Hitte!!

Van: Hein Verkade
woensdag 20 juli 2022

Het was gisteren extreem heet. De meeste mensen zochten het koelste plekje in huis. Die mogelijkheid hebben de Gierzwaluwen niet. Zij kunnen alleen met de vleugels  en bek wijd open stilletjes wachten op koelere tijden.

De 2 adulte en 2 jongen in kast A lagen verspreid in kast. Je kunt hierdoor wel goed het verschil tussen een adult en een jong zien. De achterste is een adult met een egaal verenkleed, die ervoor een jong met witte randjes langs de veren.

Ik was een beetje bang dat de jonge vogels de kast uit zouden gaan op zoek naar verkoeling. Maar dat gebeurde niet.

Vanavond is wel het tweede jong uit kast C uitgevlogen. De andere jongen zullen de komende dagen volgen.

Groeten, Hein

Bermen maaien

13-juli-2022-Brede-lathyrus-Northgodreef-Grashoek-

Van Jelle van Dijk
vrijdag 15 juli 2022

In de bebouwde kom van Noordwijk zijn kort gemaaide bermen regel. Met snelle machines worden de bermen elke maand ‘geschoren’. Het maaisel laat men daarbij liggen. Langs wegen met een watergang zoals de Duinwetering en Zuidbroek (wijk Boechorst) spaart men de oeverbegroeiing ter breedte van een halve meter.

Al vele jaren probeert onze vereniging de gemeente te bewegen een maaibeleid te voeren waarbij meer ruimte is voor de wilde flora in onze bermen, ook binnen de bebouwde kom. Hier en daar lukt dat zoals de fraaie begroeiing van Rietorchissen langs de Northgodreef ter hoogte van Boerenburg laat zien.

Langs de Northgodreef ter hoogte van de Grashoek en verder westwaarts is van verbetering helaas nog steeds geen sprake. Een sprankje hoop kregen we toen tegenover de ingang van de Grashoek zich in korte tijd een fraaie begroeiing van Brede lathyrus ontwikkelde. De man op de maaimachine zag dit ook en maaide er in juni keurig omheen. Ook verder westwaarts spaarde hij een flink deel van de bermbegroeiing die daar vooral bestaat uit het geelbloeiende Biggenkruid.

De man die op 14 juli op de maaimachine zat, had hier helaas geen oog voor. De gehele berm aan de noordzijde van de Northgodreef moest er aan geloven. Van het Biggenkruid, ook al stond het twee meter van het asfalt, bleef ook niets over. Het moet toch een keer lukken, zou je denken, dat de gemeente serieus gaat nadenken over meer biodiversiteit in onze bermen. Het te voeren maaibeleid is daarbij gewoon van doorslaggevend belang!

Groet, Jelle

15 juli 2022 Brede lathyrus Northgodreef Grashoek

geringd en gevoed

Van: Hein Verkade
woensdag 13 juli 2022

Afgelopen maandag zijn 8 jonge Gierzwaluwen geringd door Maarten Verrips. Ze bleken allen in uitstekende conditie en nu al tot zo’n 20% zwaarder dan hun ouders en ze zitten nog zo’n 10 dagen in de nestkast voordat ze uitvliegen.

Er wordt volop gevoerd en de insecten lijken dus ruim voorhanden. Op de foto de 3 jongen in kast C, ze weten goed uit welke richting het voer te verwachten is. De oudervogel zit ervoor even uit te rusten.

Regelmatig vliegt een groep van maximaal 15 vogels gierend over de schuur. Hierbij zitten ook subadulte vogels op zoek naar een nestplaats.

Tot nog toe had ik nog geen van deze vogels in een nestkast gezien, maar vandaag was het raak. In kastje F zat vanmorgen een nieuwe vogel, hij schuifelde onwennig door de kast en bekeek alles. Maar wie weet, nu er één schaap over de dam is……

Groeten, Hein

EIS sprinkhanenexcursies

KleineWrattenbijter_foto: Roy Kleukers

EIS Kenniscentrum Insecten organiseert dit jaar enkele excursies voor beginnende sprinkhaanliefhebbers. Je leert hoe je de hoofdgroepen herkent, op welke kenmerken je moet letten en hoe je een sprinkhaan aan zijn geluid herkent. Op 20 juli bezoeken we de duinen tussen Katwijk en Noordwijk. De excursie duurt van 14-16 uur. Opgave via eis@naturalis.nl. Je ontvangt enkele dagen voor de excursie nadere informatie over de verzamelplek.
 
Met vriendelijke groet,
Wim Langbroek

Excursie Noord Holland 09-07-2022

Van: Gab de Croock
zondag 10 juli 2022
 
Afgelopen zaterdag stond de excursie naar Noord Holland op de agenda.

Met een groep van 12 personen vertrokken we naar De Putten, een grote plas bij de Hondsbossche Zeewering. Normaliter bevind zich hier een kolonie Grote Sterns. Bij deze plas aangekomen bleek er echter niet één Grote Stern aanwezig te zijn.

Onder de Grote Sterns is er dit jaar een grote sterfte, vermoedelijk door de vogelgriep. Evenals in de kolonie op Texel kwamen er hier nagenoeg geen jonge vogels tot wasdom en was de kolonie al geheel verlaten. Enkele kadavers werden nog wel op de kunstmatig aangelegde eilandjes aangetroffen.

Gelukkig waren er nog wel enkele Dwergsterns met jongen aanwezig. Daarnaast liepen er meerdere Kluten met jongen. Overige vogels die hier waargenomen werden zijn, Visdief, Kleine Plevier, Tureluur, enkele Bergeenden en Grauwe Ganzen.

Vervolgens zijn we de oude zeedijk overgelopen naar de nieuwe duinenrij aan de zeekant. Bij het nieuwe duinplasje liepen meerdere Gele en Witte Kwikstaarten. Een enkele Rietgors werd nog gehoord en gezien.

Voor de plantenliefhebbers stonden hier enkele grote pollen Zeekool.

Hierna zijn we doorgereden naar het Zwanenwater bij Callantsoog. In de aanwezige rietvelden werden nog meerdere Rietzangers gehoord en gezien, Graspiepers waren nog redelijk aan het zingen. Een Kiekendief (vermoedelijk mannetje Bruine) dook een rietkraag in en liet zich niet meer zien. Ook voor plantenliefhebbers staat dit gebied bekend voor de veel voorkomende Welriekende nachtorchis, Moeraswespenorchis en Rietorchis, deze werden ook volop bloeiend aangetroffen. Daarnaast nog mooie stukken met Dop- en Kraaiheide.
Op de vogelplas werd buiten een aantal Tafeleenden en enkele Grote Zilverreigers weinig bijzonders gezien.
Ondanks de voorspellingen voor een bewolkte dag hebben we toch grotendeels onder een heerlijk zonnetje doorgebracht. Weer een excursie die de moeite waard was.
groet, Gab

foto’s: George Hageman en Jos Zonneveld

Top