Zwaluwentil Westeinde

Zwaluwentil Westeinde

Van: George Hageman
31 maart 2018 

Zwaluwentil Westeinde feestelijk geplaatst

Op het Westeinde in Noordwijkerhout broedt al jaren een kolonie huiszwaluwen in kunstnesten onder de dakgoten van een huis. De bewoners, de familie Duivenvoorden, bemerkten dat er tekort aan nestgelegenheid ontstond en kwam op het idee om een huiszwaluwentil te plaatsen. Met financiële steun van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij en met hulp van onze vereniging, is afgelopen zaterdag de zwaluwentil feestelijk geplaatst. Daarna was er koffie met gebak.

Vol verwachting kijken we nu uit naar de terugkeer van de huiszwaluwen uit Afrika.
In april en mei komen de eerste huiszwaluwen terug uit hun overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara. Ze zoeken hun vertrouwde nestplekjes onder de dakranden weer op. Helaas is het aantal huiszwaluwen in Nederland met maar liefst 80% afgenomen sinds 1970.

De achteruitgang van de huiszwaluw hangt vermoedelijk samen met de sterke afname van zijn voedsel, vliegende insecten, in de afgelopen decennia. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van nestmateriaal en nestlocaties. De huiszwaluw kan daarom wel wat hulp gebruiken.

2018 is door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw. Hij staat op de “rode lijst”. Op veel plaatsen in Nederland wordt extra onderzoek gedaan bij de nesten van huiszwaluwen, om beter inzicht te krijgen in het broedsucces van deze vogel en waardoor dit wordt bepaald. Ook bij deze zwaluwentil zullen de nesten worden gevolgd.