Zouweboezem excursie

Zouweboezem excursie

Van: Jos Zonneveld
Zondag 21 mei 2023

Beste vogelvrienden
Gisteren op excursie geweest bij de Zouweboezem te Lexmond.
De Zouweboezem (118 hectare) bij Lexmond diende ooit als opslag van overtollig polderwater.
Op de rietpercelen groeide riet, dat gebruikt werd voor de daken van boerderijen. Nu zijn de uitgestrekte moerassen en rietvelden het domein van moerasvogels als Zwarte Stern, Waterral, Snor en Bruine Kiekendief.
In het voorjaar broeden hier 150 paar Purperreigers, de grootste broedkolonie van ons land.
Met 15 deelnemers vertrokken wij om 8 uur vanuit Noordwijk om om 9:15 te verzamelen bij de parkeerplaats aan de boezemweg in Lexmond.
Vandaar uit lekker door het gebied gestruind.
Als nel werden de eerste vogels gespot; Bosrietzanger, Rietzanger, Zwarte Stern, Witvleugelstern, een niet alledaagse verschijning, maar hier broedt hij al enkele jaren.

Putter, Cettizanger kon door ieder goed worden bekeken, zowaar bleef hij even rustig zichtbaar zitten.
Bij het vogelscherm werd nagenoeg niets gezien, daar stond nauwelijks water, dus voor eenden en steltlopers was daar niets te zoeken, heel vreemd overigens.
Bruine kiekendief, Spotvogel, Snor, Purperreiger, Ooievaar, Groenling, Koekoek, IJsvogel, Grutto, Tureluur, Kuifeend, Tafeleend, Visdief, Tjiftjaf, Fitis werden gedurende de wandeling nog gezien.
Ook werden met de telescoop nog enkele nesten bekeken, bleken Blauwe Reiger en Lepelaar te zijn.
Volgens velen een leuk gebied om zeker later nog eens terug te gaan, als de Sterns jongen hebben en de Purperreiger wat meer heen en weer vliegt om de jongen te verzorgen.
Rond 15:00 weer terug in Noordwijk met een voldaan gevoel.

Groet
jos
Foto’s: George Hageman en Jos Zonneveld