Zonovergoten excursie naar Ameland

Zonovergoten excursie naar Ameland
Ameland excursie: schaap met Spreeuwen op haar rug (en een wegvliegende Gele Kwikstaart) foto:Edgar de Vries

Van George Hageman
maandag: 11 september 2023

Zonovergoten excursie naar Ameland

In het weekend van 8-9-10 september verbleven 28 leden van onze vereniging op Ameland, voor de 50ste waddenexcursie. Na drie Corona-jaren, waarin de excursies niet doorgingen, hadden Gab de Croock en Jos Zonneveld als bestemming voor Ameland gekozen.

In al die jaren heb ik nog nooit zo’n warme en zonnige excursie naar de Wadden meegemaakt. Ondanks de warmte werden er toch in totaal 90 soorten vogels waargenomen. Het begon al in Holwerd, waar een Visarend werd gezien.

In totaal noteerden we 10 soorten roofvogels: Zeearend, Visarend, Havik, Sperwer, Buizerd, Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Boomvalk, Torenvalk en Smelleken. Daarnaast de bekende soorten steltlopers en andere wadvogels.

Ons verblijf was groepsaccomodatie “Zonnedauw” nabij Buren/Kooiplaats, op het oostelijk deel van het eiland, dichtbij het wad en het Oerd. Op zaterdag en zondag struinden we het eiland af, zowel aan de wadkant, als in de duinen en op het strand. Op zaterdag genoten we van de traditionele macaronimaaltijd en daarna de waddenquiz.

Iedereen keek terug op een zeer geslaagd weekend. Volgend jaar gaan we in het tweede weekend van september naar Schiermonnikoog.
fotoserie George Hageman