Zeelathyrus

Zeelathyrus

Van: jelle van dijk (jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com)
Verzonden: zaterdag 18 juni 2016

In het artikel “Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2015” (Strandloper van maart 2016) wordt melding gemaakt van een onbevestigde waarneming op 8 november 2015 van Zeelathyrus op de steenglooiing van de Katwijkse Uitwatering door Guido Rappé. Later voegde Guido een foto aan zijn melding op waarneming.nl toe waaruit blijkt dat hij terecht over deze soort sprak. Dit voorjaar is deze soort op de aangegeven plek teruggevonden! Het gaat om enkele niet bloeiende plantjes. Hoe een bloeiende plant er uit kan zien laat de tweede foto zien, genomen langs de Noordzeekust van Denemarken. Het bijzondere van deze soort is dat hij zich uitbreidt in zuidelijke richting, terwijl juist veel soorten onder invloed van de temperatuurstijging naar het noorden oprukken.

Jelle

295kl 741 zeelathyrus uitwatering katwijk2