Vogelen op Walcheren

Vogelen op Walcheren

Van: George Hageman
maandag 24 mei 2021

Vorige week zijn we een paar dagen in Zeeland geweest. Het was heerlijk weer om op de fiets Walcheren te verkennen.
Onderweg kwamen we enkele plas-dras gebiedjes tegen met o.a. Kluten met jongen, Kieviten, Grutto’s, Tureluur en een Steltkluut.
Boven het gebied veel foeragerende Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen. Verder Oeverloper, Kneu, Gele Kwikstaart en parende Nijlganzen.
Hier zijn een paar foto’s.

Vriendelijke groet, George