Wintergasten in de AWD

Wintergasten in de AWD

Van: George Hageman
woensdag 21-12-2022

Als het gaat vriezen en er ijs op het water verschijnt, is een wandeling in de Amsterdamse Waterleiding Duinen altijd boeiend.
Zouden de Wilde Zwanen al weer terug zijn uit het Noorden? Krijgen we Nonnetjes te zien? Of een Roerdomp of een Waterral?
Het blijft altijd een verrassing. De maandelijkse watervogeltelling, samen met Leo Schaap en Jaap Deelder, viel ook in de winterse week. We zagen veel opvliegende Watersnippen, af en toe een IJsvogel, een Witgatje, Krooneenden, Wilde Zwanen, Grote Zaagbekken, Brilduikers, Nonnetjes en Krooneenden. Hier zijn een paar foto’s.

Groet, George