Winter in de “van Limburg Stirumvallei”(A.W.D.)

Winter in de “van Limburg Stirumvallei”(A.W.D.)

De van Limburg Stirumvallei is een mooi ruig en dynamisch gebied, wat volop in ontwikkeling is.

Deze winter waren er maar enkele dagen met vriezend weer, daardoor waren er lange tijd paddenstoelen te bewonderen. Door de vele regenbuien vormden zich vele waterplassen in de vallei en mede door de verhoging van het grondwaterpeil blijven de plassen voorlopig nat. Hopelijk blijft het water deze keer in het voorjaar wel staan, zodat de Rugstreeppadden tot volle ontwikkeling kunnen komen.

Het meest noordelijke gedeelte is volop in beweging door zijn stuivende zand. Oude humusgrond in laagdikte van 15 a 20 cm wordt zichtbaar door de verstuivingen. Zijn dit de resten van een verdwenen bos? Ook de vrij gestoven schelpenbanken komen bloot te liggen. Wat ook weer vraagtekens oproept, hoe ver de kustlijn was in het verleden in dit duingebied. Kortom vele vragen en verassingen hier in het duin, wat de wandelingen door dit veranderende stuifduin extra spannend maakt.

Ik heb weer genoten.

Groeten, Wil Heemskerk.