Winter in de AWD WilH

Winter in de AWD WilH
Berg van het Westend

Van: Wil Heemskerk
woensdag 24 januari 2024

Het is winter in de A.W.Duinen.

Januari
Via de ingang Panneland naar het Nieuw Kanaal gewandeld en daar links afgeslagen. Halverwege plotseling een heftig geblaf, wat minuten lang aanhield. Van januari t/m februari is het de ranstijd van de Vossen. Plotseling rende er een Vos langs mij heen, verdween tussen de struiken, om even later op nog geen meter afstand, mij al rennend te passeren. Amper de tijd om met mijn camera een foto te maken. Zo plotseling als het begon, was het weer voorbij en de rust weergekeerd. Met een ervaring rijker mijn wandeling voortgezet.
Nachtvorst
Na een paar dagen nachtvorst zijn de kanalen weer behoorlijk met ijs bedekt.
Zoals op de Klutenplas, waar in een wak 4 Wilde zwanen verbleven, met een aantal prachtige Krooneenden, die elke winter weer in aantal in aantal lijken toe te nemen in de A.W.Duinen.
IJs
Een Nonnetje, één van de mooiste eenden en schaarse wintergast, trof ik aan in het Nieuw Kanaal. Frappant vond ik ook de Roodborst die op het ijs zijn spiegelbeeld zat te bewonderen.
Vissen
Op één van mijn tochten langs de Toevoersloot, stond aan de overkant tussen het riet, een grote Zilverreiger te vissen. De één na de andere vis werd opgedoken. De Grote zaagbek bleef in zijn nabijheid en jaagde mee of hielp bij de vangst, en ving zijn aandeel.
Klapekster
De overwinterende Homeyers Klapekster verblijft al een tijdje op het Groot Zwarteveld en rondom de Zwanenplas, wat best een groot territorium is om hem te zoeken. Gelukkig is het me toch gelukt om hem te fotograferen. wel in een hevige sneeuwbui, maar dat maakt de foto, juist nog spannender.
In maart zal hij weer naar het noorden verdwijnen, wat velen van ons weer rust zal geven.
Groeten, Wil