Werkzaamheden in de Noordduinen.

Werkzaamheden in de Noordduinen door Staatsbosbeheer.

In het kader van natuurherstel is staatsbosbeheer in het gebied tussen Noordwijk en de Duindamse slag bezig met werkzaamheden. Van tevoren is overleg geweest met de VNVN. Het streven is dat de werkzaamheden voor de start van het broedseizoen klaar zijn. In een aantal kavels in dit gebied zijn in het afgelopen jaar de broedvogels geïnventariseerd. Ook komend jaar worden deze kavels geïnventariseerd. Wij zijn benieuwd wat de invloed van deze maatregelen op de broedvogelstand zal zijn. Voor meer informatie hierover zie onderstaande link.

Natuurherstel Boswachterij Noordwijk (staatsbosbeheer.nl)