IVN Weidevogelexcursie in de Zuidwijksepolder 5 mei

IVN Weidevogelexcursie in de Zuidwijksepolder 5 mei

Weidevogelexcursie in de Zuidwijksepolder op zaterdagochtend 5 mei

Op zaterdag 5 mei as. zullen de weidevogelaars Jan Schouten en Ed de Meijer vanaf 8.00 u. ’s ochtends een weidevogelexcursie leiden in de Zuidwijkse polder te Wassenaar, polder gelegen tussen de wijk Stevenhof te Leiden en de Papenlaan in Voorschoten. Het is één van de weidevogelgebieden van Zuid-Holland. En bedreigd door de aanleg van de Rijnlandroute.
Tijdens de excursie zal behalve aan de weidevogels ook aandacht worden besteed aan de bedreigingen, de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het gebied. De excursie duurt tot ongeveer 10.00 uur.
De excursie in de Zuidwijkse polder vindt plaats in het kader van een heel excursieprogramma voor 2018, dat wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van IVN regio Leiden (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid), Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken), Stichting Horst en Weide en Staatsbosbeheer.
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de weidevogelexcursie in de Zuidwijkse polder door een e-mail te sturen naar: ivnleiden@hotmail.com. Dan krijgen ze bericht of ze kunnen deelnemen aan de excursie of dat de excursie intussen is volgeboekt (er kunnen bij deze excursie maximaal 20 deelnemers mee). Trek warme kleding aan en stevige schoenen en neem een verrekijker mee.
Samengevat:
Weidevogelexcursie in de Zuidwijkse polder aan de Papenlaan in Wassenaar
Wanneer: op zaterdag 5 mei as., van 8.00 tot 10.00 uur;
Verzamelen: bij ingang Santhorst aan de Papenlaan in Wassenaar;
Kosten: geen;
Tip: warme kleding en stevige schoenen of laarzen aan en verrekijker mee;
Aanmelden: via: ivnleiden@hotmail.com (er kunnen maximaal 20 deelnemers mee; dus wees er snel bij!).