Water in de Noordduinen

Water in de Noordduinen

Van: Jelle van Dijk
maandag 20 februari 2024

Water in de Noordduinen

Op 10 februari toonde Wil Heemskerk ons een indrukwekkende serie foto’s uit de AW-duinen. Wat een water! Nog nooit eerder heeft iemand van onze generatie zoveel water zien staan in het Starrenbroek en op het Haasveld.

Maar ook in de Noordwijkse Noordduinen is het een natte boel. Dat is minstens zo opmerkelijk. Het Noordwijkse duingebied is erg smal, zeker direct ten noorden van de Northgodreef. Je zou dan verwachten dat het grondwater snel afvloeit naar de veel lager gelegen polder. Dat zal vermoedelijk ook wel op kleine schaal plaatsvinden, maar een feit is, dat er nu al zo’n twee maanden water staat op plaatsen die tot deze winter droog stonden,

De grootste waterplas is te zien op de grens van Noordrand Noordwijk en het beheergebied van Staatsbosbeheer. Verder noordwaarts staan nu twee valleien onder water die na de aanleg rond 2005 nooit blank hebben gestaan. Ook valleien die begroeid zijn met bomen staan nu op enkele plaatsen onder water. In het stuifzandgebied tussen de Duindamseslag en de golfclub zijn ook nieuwe plassen ontstaan. Op de Noordwijkse Golfclub zijn enkele holes afgesloten vanwege wateroverlast.

Natuurlijk is iedereen benieuwd hoe de vegetatie die nu enkele maanden onder water staat, zich straks zal ontwikkelen als de valleien zullen opdrogen. Het zal vast leuke verrassingen opleveren!

Groet, Jelle