Water in de duinen

Water in de duinen

Van: Jelle van Dijk
zondag 22 dec. 2019

In de afgelopen twee jaren waren zowel het voorjaar als de zomer opvallend droog. Na de regen van de afgelopen maanden lijkt het neerslagtekort in de duinen opgeheven. Op laaggelegen delen zijn nu plassen te zien. Het meeste water kun je momenteel zien op het Haasveld in de AWD. Dat komt omdat daar in de ondergrond een veenlaag zit die het regenwater maar traag doorlaat.

Ook in het Starrenbroek is het momenteel een natte boel. Dat moet in de tijd dat de jonge Jan Verwey hier wel eens kwam nog veel natter zijn geweest, want toen broedde er een paartje Dodaarsen. In de Noordwijkse Noordduinen staat het plasje bij de Duindamseslag vol water en in de Coepelduynen zie je nu water in de Guytedel staan. Iets ten zuiden van de Guytedel heeft Staatsbosbeheer deze zomer twee kleine valleitjes, vroegere duinakkertjes, laten uitgraven. Ook hier is nu water te zien. Bij mijn speurtocht naar water in de duinen kwam ik een Klapekster op het Haasveld en een groep van zo’n 70 Kneutjes bij de Guytedel tegen.
Jelle