Wandeling in de AW-duinen

Wandeling in de AW-duinen

Van: Jelle van Dijk
zondag 26 januari 2020

Met liefst 46 deelnemers, verdeeld in drie groepen, trokken we op 26 januari bij ingang Panneland de duinen in. Bij het hek hoorden we de Groene Specht al roepen en even later zagen en hoorden we een Grote Bonte Specht op een boomstronk roffelen. Hier, maar ook verderop in het duin, was ook het geluid van Koolmees en Pimpelmees te horen.

Aangekomen in het open duin valt de frisgroene kleur van de mossen op. Omdat vrijwel al het gras door damherten is weggevreten, zijn het nu de mossen die de kleur van het open veld bepalen. Het gaat daarbij vooral om Groot laddermos, Groot duinsterretje en Grijze bisschopsmuts.

Aangekomen bij de brede kanalen kregen we soorten als Fuut, Dodaars, Kuifeend en Meerkoet in het vizier. Het hoogtepunt was ook deze keer weer het uitzicht op de Zwanenplas. De meeste aandacht ging hier uit naar de tientallen Krooneenden. Deze duikeend valt niet alleen op door het kleurrijke uiterlijk van de woerd, maar ook door zijn voedselkeuze. Het zijn vrijwel uitsluitend waterplanten, en dan vooral kranswieren, die worden opgedoken. Behalve Krooneenden zwommen hier ook Tafeleenden, Kuifeenden, Brilduikers en een Slobeend. Een groep overvliegende Kolganzen liet zich goed bekijken, maar twee opvliegende Grote Zaagbekken werden door sommigen gemist.

Terug over het Zwarteveld werd nog even stilgestaan bij een laagte waar veenvorming optreedt. Naast het Fraai haarmos staan hier ook diverse veenmossoorten. In de zomer is hier Ronde zonnedauw te zien. Even na 12.00u waren we weer terug bij de ingang Panneland, waar een stroom wandelaars juist aan een wandeling begon. Het toonde maar weer eens aan dat een uniek wandelgebied als de AW-duinen in een grote behoefte voorziet.

Groet, Jelle  foto’s : Jos Zonneveld en Ilona Zwaan