Waddenexcursie Terschelling

Waddenexcursie Terschelling

Van: George Hageman
dinsdag: 17 sept. 2019
De jaarlijkse Waddenexcursie ging dit jaar naar Terschelling. Met de vertrouwde Wierschuur als uitvalsbasis genoten 20 deelnemers van het nabije wad.
Het mooie weer en de gezellige groep zorgden voor een zeer geslaagd weekend met een uiteindelijke score van 99 soorten vogels.
Vermeldenswaardig waren o.a. een Rosse Franjepoot en een Zeearend. Voor het eerst in vele jaren waren Kanoet Strandlopers prachtig van nabij te zien.
Na de traditionele waddenquiz werd Ruurd Eisenga bedankt voor de organisatie van negen keer een waddenexcursie.
Volgend jaar is de 50-ste editie. Gelukkig hebben zich opvolgers aangemeld. Gab de Croock en Jos Zonneveld nemen de organisatie van Ruurd over.
Hier zijn wat foto’s. Let op het Terschellinger bier met de Drieteenstrandloper!