Vogelexcursie Zeeland

Vogelexcursie Zeeland

Van: jelle van dijk (jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com)
Verzonden: dinsdag 29 december 2015

Niet geplaagd door felle koude, zware regen of storm trokken 20 vogelaars vandaag (29 december) welgemoed naar Zeeland. De lichte regen gedurende de eerste uren weerhield ons er niet van mooie waarnemingen te doen. De eerste stop was traditiegetrouw bij de buitenhaven van Stellendam. In de haven zwommen tientallen Futen met enkele Krakeenden en Middelste Zaagbekken. Aan de westzijde van de dijk zagen we een paar duizend Brandganzen op de slikken lopen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief deed alle steltlopers de lucht in gaan. De route ging verder door de poldertjes ten noorden van Goedereede, doorgaans een interessant ganzengebied. Vandaag was er echter helemaal niets te zien. We waren dan ook snel hierna op de Brouwersdam. Bij het werkhaventje kwamen we niet verder dan enkele Aalscholvers, Middelste Zaagbekken en Scholeksters. Toch bleek hier ook een Groenpootruiter rond te lopen. Het beste stuk van de Brouwersdam bleek ook nu weer het deel direct ten noorden van de spuisluis te zijn. Hier liet een man IJseend zich uitstekend bekijken evenals tientallen Brilduikers en Middelste Zaagbekken. Bijzonder was het groepje Kuifduikers (in totaal 8 ex.) en de groepjes Geoorde Futen (bij elkaar zo’n 15 ex.). Ook een Roodhalsfuut, een Zwarte Zee-eend en enkele Roodkeelduikers werden opgemerkt.

De tocht ging verder naar het gebied bij de Plompe Toren op Schouwen. Op een speciaal aangelegde ‘onkruidakker’ zaten honderden Holenduiven en Kauwen. Ze werden opgeschrikt door een Bruine Kiekendief. In de inlagen bij de toren foerageerden honderden Brandganzen en Grauwe Ganzen. Ook een enkele Kolgans liet zich hier bekijken. Via Burghsluis bereikten we het eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde. In de werkhaven aan de Noordzeezijde werd binnen een minuut de hier al weken verblijvende Zwarte Zeekoet gevonden. De vogel was langer onder dan boven water.

Via de Oosterscheldekering reden we rechtstreeks naar het Veerse Meer. We speurden het water af en zagen verscheidene groepjes Geoorde Futen en gewone Futen. Het duurde even voordat we de IJsduiker in het vizier kregen. Ook deze vogel was veel langer onder dan boven water. De IJsduiker maakte het observeren gelukkig eenvoudig door naar ons toe te zwemmen en op 15m van de oever te passeren.

We reden hierna terug in de richting van Zierikzee. Voorbij de Prunjepolder sloegen we af, de Brasweg in. Hier ligt de nieuwste uitbreiding van dit enorme natuurontwikkelingsgebied. We zagen hier zwermen Kieviten en Goudplevieren en ook kleine groepjes Kemphanen en Bonte Strandlopers. Ook de Kleine Zilverreiger liet zich eindelijk zien. Een hoogtepunt waren de twee Slechtvalken die midden in een akker op de grond rustten. De weg terug bracht ons nog bij Zonnemaire, waar we geen zwanen maar wel enkele honderden Toendrarietganzen zagen.

De excursie eindigde aan de landzijde van de spuisluis in de Brouwersdam waar we nog een Grote Stern zagen overvliegen. Al met al een zeer geslaagde excursie!

titelfoto: Jelle van Dijk    fotoserie: George Hageman en Mariska de Graaff

er zijn geen afbeeldingen gevonden