Vogelexcursie Noord-Holland

Vogelexcursie Noord-Holland

Van: Jelle van Dijk
zondag 19 februari 2017

Onder een loodgrijze hemel met af en toe wat spetters vertrokken 14 liefhebbers naar Noord-Holland. Aangekomen bij De Putten aan de landzijde van de Hondsbossche Zeewering, was het inmiddels droog geworden. In de plassen ontdekten we twee Zwarte Ruiters, enkele Tureluurs en een paar Steenlopers. Achterin de plas liet een Roodhalsfuut zich zien. Naast de vele Smienten zagen we ook Wintertalingen, Slobeenden en een Nonnetje. Het kronkelweggetje door de Pettemer Polder bracht ons flinke groepen Grauwe Ganzen en Kolganzen met daarbij kleine groepjes Brandganzen.
De tocht voerde verder naar Callantsoog waar we het nieuwe natuurgebied Zandpolders bezochten. Hier noteerden we Grote Zilverreiger, Bergeend, Smient en Wintertaling. Bij de vele meeuwen zagen we Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw en Geelpootmeeuw.
In Julianadorp gingen we op zoek naar de Pestvogels die al ruim twee weken dagelijks op www.waarneming.nl gemeld worden. Gisteren waren de vogels echter niet gezien en ook vandaag zou dat niet gebeuren. De vrijwel volledig kaal gevreten struiken van de Gelderse roos maakten ons duidelijk dat hier niets meer te eten was.
Beter lukte het in het Balgzandpoldertje. Het barstte er van de vogels waarbij de 80 Grutto’s, voor een ieder van ons de eersten van dit jaar waren. Verder hier veel Tureluurs, Kieviten, Goudplevieren, Scholeksters, Slobeenden, Wintertalingen en Smienten. Een fors Sperwervrouwtje deed velen van ons aan een mannetje Havik denken.
Aangekomen bij Wieringen namen we het weggetje langs de wadkant. Dankzij het hoge water zaten veel vogels dichtbij. Naast de vele Wulpen, Rotganzen en Scholeksters waren het vooral de honderden Pijlstaarten die hier enthousiasme veroorzaakten.
Bij het Normerven, een stukje buitendijks land aan de wadkant, zagen we weer honderden Pijlstaarten, Rotganzen, Scholeksters en Wulpen. Via binnenwegen bereikten we de vissershaven van Den Oever. Hier was vrijwel niets te zien. Het lijstje vermeldde wel twee Dodaarzen, één Middelste Zaagbek en een groepje Krakeenden.
Na bezoek aan de bruine kroeg reden we naar de Zuiderhaven. Naast veel Kuifeenden en Futen kregen we fraai een groepje van negen Nonnetjes te zien. Dankzij speurwerk van Annelies zagen we hier ook nog een IJsvogel.
We reden verder naar het Dijkgat. Een paadje aan de noordzijde van deze plas biedt de mogelijkheid om het IJsselmeer af te speuren. Dat leverde niet alleen Middelste en Grote Zaagbekken op, maar ook Brilduikers, Nonnetjes en Toppers.
Op weg naar de haven van de Oude Zeug konden we een groep van ruim duizend Toendrarietganzen van dichtbij bekijken. Vanaf dit punt reden we terug naar huis waar we even over vijf arriveerden. Een mooie vogeldag die somber begon, maar met stralend weer eindigde.

foto’s: George Hageman, Mariska de Graaff en Jos Zonneveld