Vogelexcursie Noord-Holland

Van: Jelle van Dijk
zondag 19 februari 2023

Met 15 deelnemers vertrokken we om 08.00u uit een druilerig Noordwijk. Bij aankomst op het eerste verzamelpunt, volgens afspraak bij Fort Edam, was het gelukkig droog. Dat zou de gehele dag zo blijven en bovendien was de wind vrijwel gaan liggen.

De weg langs de dijk van het Markermeer biedt uitstekend uitzicht over de fraaie polder Zeevang. In het grasland graasden veel Smienten, Brandganzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen. Bij een boerderij zagen velen van ons sinds jaren weer eens een Fazant. Een grote kolk met modderig oeverland was goed voor Wulpen, Kieviten, Goudplevieren, Scholeksters en enkele Bonte Strandlopers. Ook foerageerde hier een groepje Holenduiven.

Het uitkijkpunt op de dijk bij het gemaal van Warder bracht naast veel Kuifeenden enkele Brilduikers en Grote Zaagbekken in beeld.

We passeerden de dorpjes Etersheim en Schardam en stopten op het punt waar de weg de kruin van de dijk bereikt. Een uitgebreid plas-dras gebied bezorgde ons hier waarnemingen van Wintertaling, Smient, Krakeend en Slobeend. De meeste aandacht ging echter uit naar een groepje Grutto’s waarbij we ook enkele IJslandse Grutto’s signaleerden. Tussen de vele Kieviten bleek bovendien een Kemphaan te foerageren. Even verderop stopten we bij de Rietkoog. Naast enkele Grote Zilverreigers zagen we hier twee Lepelaars.

Hierna zetten we koers naar het gebied “Vooroever Wervershoof” te bereiken via de N247, A7, N302 en N240. Bij de eerste parkeerplaats trok een groepje Kleine Barmsijzen direct onze aandacht. In het elzenbosje hoorden of zagen we ook Sijs, Koolmees, Vink, Zanglijster, Vuurgoudhaantje en Cetti’s Zanger, In de nabijgelegen baai kwamen we niet verder dan enkele Grote Canadese Ganzen, Nijlganzen en Kuifeenden.

De tweede stop voorbij het dorpje Onderdijk bood goed uitzicht over het IJsselmeer. Het zoeken naar Toppers tussen de duizenden Kuifeenden leverde hier nog niets op. Wel waren er enkele Futen en drie Geoorde Futen te zien. In een beschutte baai met een lange zandbank zagen we op korte afstand grote groepen Kieviten, Brandganzen en Kolganzen. Een extraatje vormden de Witgatjes en de Watersnippen.

De laatste stop was iets verderop richting Medemblik. Ook hier duizenden Kuifeenden. IJverig speuren naar Toppers had hier wel resultaat. Na lang zoeken werden er minstens drie gezien. Wel iets anders dan de duizenden Toppers die hier twee weken eerder verbleven. Eenvoudiger en dichterbij waren twee Pijlstaarten te bewonderen.

Op dit punt werd de excursie beëindigd. De soortenlijst vermeldde ruim 50 soorten. Daarbij wel soorten als Turkse Tortel en Houtduif, maar geen Buizerd. Vanaf dit punt bij Medemblik kon je in ruim een uur weer terug in Noordwijk zijn.
titelfoto: Jelle van Dijk fotoserie: George Hageman