Vogelexcursie Biesbosch

Vogelexcursie Biesbosch

Met 27 deelnemers vertrokken we op 21 augustus richting Dordrecht. Bij vertrek regende het, maar de buienradar vertoonde weinig buien meer na 9.00u. Dat viel echter nogal tegen. De ene plensbui volgde na de andere met daartussen slechts korte droge perioden. Pas na 14.00u bleef het langere tijd droog. Desondanks hebben we verrassend veel gezien. Zo zagen we beide doelsoorten: Visarend en Zeearend. De Visarend (sommigen zagen er zelfs twee) foerageerde boven de grote plas aan het einde van de Veerweg. De Zeearend, een onvolwassen vogel zonder witte staart, zagen we tijdens een korte opklaring boven de Merwede vliegen. In de luwte van hoge populieren bij Polder Malta konden we genieten van de talrijke zwaluwen (drie soorten) en een Gierzwaluw. Ze werden op hun huid gezeten door een jagende Boomvalk. Ook een Slechtvalk en een Bruine Kiekendief vertoonden zich hier. In het ondiepe water liepen Grote en Kleine Zilverreiger naast elkaar, terwijl we onder de talrijke eenden Slobeenden en Zomertalingen ontdekten. Het aantal steltlopers viel wat tegen, maar aan het eind van de rondrit hadden we toch de volgende soorten genoteerd: Kievit, Tureluur, Kemphaan, Scholekster, Kluut, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Oeverloper, Groenpootruiter en Witgatje. Kleine en Grote Zilverreigers werden herhaaldelijk opgemerkt en aan het einde van de rondrit zagen we een groep Lepelaars van zeker 80 stuks.

Het mooie wandelrondje door moeras en over bruggetjes aan de Spieringweg werd voortijdig afgebroken vanwege een naderende regenbui. Wel kon nog even gewezen worden op karakteristieke plantensoorten voor de Biesbosch als Grote klit, Klein vlooienkruid, Knikkend tandzaad, Driekantige bies en Slijkgroen.

Na de laatste sanitaire stop bij het Biesboschmuseum ging iedereen tevreden huiswaarts, bijna vergetend dat bij de organisatie van deze excursie niet gekeken was naar de zondagsdienstregeling van de veerpont.

fotoserie-1 Mariska de Graaff  fotoserie-2 Jos Zonneveld