Oproep, vogelaars gezocht!

Oproep, vogelaars gezocht!

Van: Leo Schaap
Noordwijk woensdag 13 januari 2021

Beste Vogelaars,

Voor het inventarisatie seizoen 2021 heeft Casper Zuyderduyn, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer, het verzoek gedaan om mee te werken aan de integrale BMP telling van de duinen ten noorden van Noordwijk. Het gebied werd door onze vereniging vanaf 1966 regelmatig onderzocht maar daar is door het ontbreken van tellers aan het einde van de jaren negentig, een eind gekomen. Recentelijk worden Noordduinen-oost en Noordduinen-west opnieuw als BMP plot geïnventariseerd met opmerkelijke resultaten. Daarnaast wordt ook het gebied van de Noordwijkse Golfclub jaarlijks als BMP project geteld. Verslagen daarvan worden regelmatig in De Strandloper gepubliceerd.

De integrale telling gaat over het gebied grenzend aan de Northgodreef t/m de Luchter Zeeduinen ten noorden van de Langevelderslag. Het gebied is opnieuw ingedeeld zonder de bestaande plots aan te tasten want die gaan meedoen aan de integrale telling. Het is een interessant project dat in het kader van de evaluatie van natuurbeheer wordt uitgevoerd. Bovendien kunnen de resultaten worden vergeleken met het werk dat door onze vereniging in het verleden is gedaan.

Casper zoekt vogelaars die alleen of als team één van de volgende drie plots willen inventariseren:

• 55563 Luchter Zeeduinen Zuid, inclusief Zeereep, groot 63,3 ha.
• 55562 Noordduinen Fazantenslag e.o. west, inclusief Zeereep, groot 41,1 ha.
• Xxxxx Noordduinen Fazantenslag e.o. oost, groot ca. 35 ha. Deze plot is nog niet in AVI-map aangemaakt maar komt er aan.

De overige nieuwe plots zullen door Staatsbosbeheer onderzocht worden. Het gebied rond Noordwijk Radio is militair terrein en blijft buiten het onderzoek.

We zoeken dus vogelaars die geen moeite hebben om vogels in het duin op zang en kenmerken te herkennen en bereid zijn de nodige tijd in het project te stoppen. De waarnemingen moeten ingevoerd worden in het programma AVI-map van Sovon. Het gaat om minimaal 5 vroege bezoeken en 1 avondbezoek in de periode half maart t/m half juni, waarbij een aantal algemene soorten niet worden meegenomen. Bij voorkeur zouden we een BMP-A (alle soorten) willen uitvoeren waarvoor de inspanning iets groter is. Voor begeleiding en instructie kan worden gezorgd. Staatsbosbeheer zorgt voor de nodige vergunningen, kleding en vergoeding van kosten zoals parkeren bij de Langevelderslag.

Belangstelling opgeven en meer informatie inwinnen bij Leo Schaap, lhjschaap@gmail.com en Casper Zuyderduyn, c.zuyderduyn@staatsbosbeheer.nl .

Hieronder is een tabel en kaartje en opgenomen met de nieuwe BMP indeling van het Hollands Duin.