Verslag Vleermuizenexcursie 10 september

Van: Hanneke Oltheten
maandag 12 sept2022

Afgelopen zaterdag om 20.00 u stonden 12 enthousiaste kinderen en ouders klaar om met Hugo Langezaal als gids en Hanneke Oltheten als begeleidster op pad te gaan. De excursie was 1 dag uitgesteld vanwege de regen vrijdagavond. Dat bleek een heel goede beslissing: het was een prachtige avond met weinig wind. De verwachting was dat er veel vleermuizen zouden vliegen omdat zij wel extra hongerig zouden zijn na een nacht thuisblijven vanwege de regen.
Eerst werd geïnventariseerd wat de kinderen al wisten van vleermuizen en werd de zoekkaart vleermuizen bekeken. (zoogdierkaart-digitale-verspreiding.indd (vleermuis.net) Nou, er bleek al  aardig wat kennis aanwezig te zijn! Vervolgens gingen wij gewapend met 2 batdetectors en een lamp naar de vleermuizenkasten om te zien of de vleermuizen al wakker waren. Ondertussen was het al aardig schemerig geworden. De vleermuizenkasten leken leeg te zijn maar al snel vlogen de gewone dwergvleermuizen ons om de oren. Iedereen mocht om de beurt met de batdetector de vleermuizen opsporen.
Vervolgens gingen wij naar de grote vijver, waar een grote zilverreiger verschrikt opvloog en de aalscholvers van zich lieten horen. Vlak boven het water vlogen een aantal (4-6, moeilijk tellen als zij zo door elkaar vliegen) Watervleermuizen en aan aantal gewone Dwergvleermuizen, druk insecten vangend. Met de lamp op het water schijnend waren ze goed te zien.
We hoorden nog een paar keer de “onregelmatige beat” van de Rosse vleesmuis op de batdetector, maar hebben hem niet in levende lijve gezien. Het was inmiddels aardig donker geworden.
Op de weg terug naar de parkeerplaats hebben wij het geluid van de Grote groene sabelsprinkhaan, met en zonder batdetector kunnen horen.
Terug op de parkeerplaats nog even met de kinderen die nog opgehaald moesten worden naar de sterren gekeken, Cassiopeia en de grote beer waren mooi te zien. Ook daar wisten de kinderen al aardig wat vanaf.
Het was een leuke excursie waarbij de kinderen in ieder geval 3 soorten vleermuizen hebben kunnen ontdekken en veel over de vleermuizen hebben geleerd.