VERSLAG EXCURSIE STARREVAART

VERSLAG EXCURSIE STARREVAART

Van: Gab de Croock
zondag 12 nov. 2023

VERSLAG EXCURSIE STARREVAART

 
Op zaterdag 11 november vetrokken we met 8 personen vanuit Noordwijk voor een excursie naar de vogelplas Starrevaart te Leidschendam. Eindelijk kon na een paar afgelaste excursies door weersomstandigheden deze wel doorgaan.
De vogelplas is dit jaar onder handen genomen, men heeft in het water een paar lage schermen geplaatst om de golfslag te breken. Achter deze schermen heeft men ondieptes aangelegd om vogels op te laten rusten. Langs de rietkraag zijn palen geplaatst met daartussen gaas gespannen om de vraat van ganzen tegen te gaan. Tevens was het grindeiland wat uitgebreid en van plantengroei ontdaan.
Aangekomen bij de plas hoorden we in het riet zeker twee Cettis zangers kwetteren.
Omdat de lucht al weer aardig begon te betrekken besloten we om onze tijd in de observatiehut door te brengen.
Op het eiland en de schermen zaten een groot aantal Watersnippen welke goed waren waar te nemen. Zoals altijd waren er veel Kieviten aanwezig, die om het minste of geringste massaal het luchtruim kozen. Een mooi gezicht in de zon met een donkere achtergrond. Daartussen vlogen ook een enkele Goudplevieren. Verder waren er twee Lepelaars, enkele Grote zilverreigers, Wintertalingen, Slob-, Tafel- en Kuifeenden aanwezig. Een groepje Brandganzen vloog over en op de plas zaten nog wat Grauwe ganzen.
Na een uurtje werd het droog en besloten we nog even om naar de Wilck bij Hazerswoude-Dorp te gaan.
Daar waren al aardig wat Smienten te zien. Tussen de Kieviten liepen ook Goudplevieren. Eén Wulp werd gezien en gehoord. Meerdere Buizerds zaten op de hekken tussen de weilanden. De mooiste waarneming waren vijf Koereigers die op een weiland tussen de koeien liepen te scharrelen.
 
Een leuke ochtend die zeker de moeite waard was.
foto’s: George Hageman en Jos Zonneveld