Verslag excursie Groene jonker 13-04-2024

Verslag excursie Groene jonker 13-04-2024

Van: Jos Zonneveld

Verslag excursie Groene jonker 13-04-2024

Zaterdag 13 april 2024 beloofde mooi weer te worden een flauw zonnetje en rond de 20 graden.
Er was een excursie gepland naar de Groene jonker bij Zevenhoven, de laatste jaren altijd een gebied met de nodige soorten die gezien zouden kunnen worden.
Het zag er naar uit dat het aantal deelnemers vrij laag zou zijn, maar op het laatste moment, zelfs nog vrijdag 22:00 de laatste aanmelding, kwamen we toch nog aan 14 deelnemers.
We waren bepaald niet de enigen die dit gebied hebben ontdekt, want het was vrij druk met vogelaars.
Ondanks dat er weinig wind stond, lieten de vogels zich lastig zien, bleven vrij diep in het riet.
Veel rietzangers werden gehoord, enkelen gezien, Rietgors gezien en gehoord, Blauwborst gehoord en heel even gezien, niet eens door iedereen, Snor gehoord en gezien, Tjiftjaf en Fitis gehoord
Op de plas veel grauwe ganzen, een paar Canadese ganzen, veel Slobeenden, wat Wintertalingen, kluten, Fuut, Kuifeend, Krakeend, Knobbelzwaan,
Plots vloog er ook een Koekoek over de plas, de eerste van het jaar, evenals een Sperwer.
Ook een jagende Bruine Kiekendief man werd gezien
Na de koffie nog een rondje gelopen, Niet veel anders gezien en gehoord, maar plots had iemand toch nog een leuke waarneming in de kijker namelijk een Zwartkopmeeuw, met zijn mooie zwarte kop en witte ring om het oog kon door ieder mooi door de telescoop worden bekeken.
Daar ook baltsende Futen, ook altijd leuk om te bekijken.
Ondanks dat de vogels zich slecht lieten zien, toch had eenieder het naar de zin, en gingen we weer tevreden huiswaarts

Gr Jos

foto’s Jos Zonneveld, Jan Hendriks, George Hageman en Hans Cornet