Velduil

Velduil

Van: jelle van dijk
wo 9-11-2016 12:00

Vanmorgen zag Johan Passchier op het binnenplein van zijn school in Boerenburg een uil zitten. In eerste instantie dacht hij aan een Ransuil vanwege de beschutte plaats waar de uil was gaan rusten. Maar de opvallende ‘oortjes’ wilden maar niet overeind komen, waardoor de gedachte zich opdrong dat het hier om een Velduil ging. Op verzoek van Johan ben ik gaan kijken. En inderdaad duidelijk een Velduil!
Velduilen trekken in het najaar vanuit Scandinavië naar het zuiden tot in Noord-Spanje. Vrijwel altijd zoeken ze in een rustplaats in het open veld zoals de Coepelduynen. Als broedvogel is de Velduil vrijwel uit ons land verdwenen. Alleen op de Waddeneilanden heb je nog een kans om in de broedtijd een Velduil te zien jagen.

Jelle van Dijk