Veerpolder in Polders Poelgeest

Veerpolder in Polders Poelgeest
Veerpolder
Veerpolder

van: Wil Heemskerk
Woensdag: 20 april 2022

Veerpolder in Polders Poelgeest

De Veerpolderplas is een kleine omloopbare, aantrekkelijke plas om watervogels te observeren. De vele vogels zijn op nabije afstand goed te zien en op naam te brengen, geen telescoop nodig, wel eventueel een verrekijker.
Het aantal vogels is in de maanden maart/april het hoogst, vele en wisselende soorten verblijven hier dan korte tijd.
Helaas is de waterstand in de Veerpolder de laatste jaren gestegen, waardoor het eilandje middenin de plas is verdwenen. De vele honderden Grutto’s die daar elk jaar in maart/april verbleven, zijn nu helaas drastisch afgenomen. De vele Grauwe en Canadese Ganzen vinden dat prima zo en die zijn in aantal flink toegenomen.
Gelukkig komen er ook nog mooie soorten als Lepelaar, Grote Zilverreiger, Zomertaling, Tureluur en Pijlstaart voor, die de plas aantrekkelijk vinden en gelukkig ik ook.
Groeten, Wil