Veel water, dus veel mossen in de A.W.Duinen

Veel water, dus veel mossen in de A.W.Duinen
Zandhaarmos, Franse Vlak.

Van: Wil Heemskerk
zondag: 3 maart 2024

Veel water, dus veel mossen in de A.W.Duinen.

Ondanks de vergrassing in de A.W.Duinen, is het nog steeds een rijk mossengebied. Sommige vlaktes, zoals het Franse Vlak, kleuren rood van het Zandhaarmos en zijn prachtig om te zien. De Damherten eten hier gelukkig niet van en daardoor komen deze mossen goed tot ontwikkeling.
De Rendiermossen hebben het moeilijker en worden veel aangevreten door de Damherten. Behalve op het Palmveld, daar komen deze mossen tot volle wasdom, omdat ze in een beschermd gebied staan van de exclosures.
Nu maar hopen dat het kantelpunt op het Damhertenbestand snel optreed, zodat de onnatuurlijke en rare exclosures kunne verdwijnen.
Desondanks blijft het een mooi en biotooprijk gebied, waar ik met veel plezier al meer dan 45 jaar rondwandel.

Groeten, Wil