Veel vogels bij De Zilk

Veel vogels bij De Zilk

Van: Jelle van Dijk
vrijdag 4 september 2020

Op 2 en 3 september verschenen er waarnemingen van Kemphaan, Zwarte Ruiter en Tureluur op www.waarneming.nl, alle gedaan in een geïnundeerd perceel bollenland bij De Zilk. Op vrijdag 4 september ben ik er ook gaan kijken. Het gaat hier om een groot perceel dat enkele jaren geleden ook onder water stond. Vanaf de parkeerplaats van dorpshuis De Duinpan is het gebied uitstekend te overzien. Het eerst vielen 2 Blauwe Reigers en een Aalscholver op, maar met de verrekijker ontdekte ik al snel ook 3 rustende Lepelaars. Het aardigst waren de druk foeragerende steltlopers: 2 Groenpootruiters, 2 Zwarte Ruiters, 1 Tureluur en 2 Kemphanen. Achterin de plas lagen vele tientallen eenden te rusten. Het ging om160 Wilde Eenden (waarbij enkele ‘soepeenden’), 32 Krakeenden, 20 Slobeenden en 18 Wintertalingen. Behalve veel eenden waren er ook tientalen Kokmeeuwen en enkele Kleine Mantelmeeuwen te zien. Boven het water vlogen tientallen Boerenzwaluwen en 2 Huiszwaluwen.
groet, Jelle