Veel animo voor wandeling landgoed Offem

Veel animo voor wandeling landgoed Offem

Van: George Hageman
vrij 21 april 2017
 
Voor de altijd geliefde wandeling over het landgoed Offem was vanavond ook weer veel animo.

Ruim 50 belangstellenden hadden zich verzameld voor het hek aan de Nieuwe Offemweg. In twee groepen werden de mensen rondgeleid door Kees Verwey en Hein Verkade. Dat dit landgoed de voorloper van de huidige Keukenhof was, onder de naam Florapark Noordwijk, was bij de meesten niet bekend. Overblijfselen van dit park waren zichtbaar, o.a. in de vorm van oude rassen Narcissen, die al ruim 80 jaar elk voorjaar weer bloeien. Naast het gevarieerde bomenbestand viel vooral de flora op, in de vorm van Wilde hyacinten, Daslook en Bosanemoon. Vogels werden meer gehoord dan gezien, waarbij Roodborst en Zwartkop de boventoon voerden. Hoog in de bomen zag men het nest van een Havik en die van een Blauwe Reigerkolonie. Een muur met kogelgaten herinnerde aan een fusillering in de Tweede Wereldoorlog. Tegen de schemering waren beide groepen een schat aan kennis rijker over dit voor het publiek verder niet toegankelijke landgoed. Het is een mooie traditie geworden dat de leden van onze vereniging eenmaal per jaar toestemming krijgen voor een begeleide wandeling over dit mooie landgoed.
George