uitvoering Noordvoort van start

uitvoering Noordvoort van start

Van: Leo Schaap
vrijdag 16 nov. 2018
Woensdag 14 november vond de startbijeenkomst plaats voor de uitvoering van het strandreservaat Noordvoort. Deze feestelijke bijeenkomst kon plaatsvinden na een lange voorbereidingstijd waarin onze vereniging een belangrijke rol heeft gespeeld. Op de foto zien we de wethouders van Noordwijk en Zandvoort mw. Marie José Fles en mw. Ellen Verheij-de Haas die beide een informatiebord voor het reservaat omhoog houden. Deze informatie zal in verkleinde vorm op de grens- en toegangspalen worden bevestigd. Verder zijn aanwezig de vertegenwoordigers van de aannemer uit Heemstede, de ambtelijke vertegenwoordigers Hannie Korthof van Noordwijk, Gert-Jan Overpelt en  Claudia Plantinga van de gemeente Zandvoort en Leo Schaap en Jaap Eijsenga van onze vereniging. Het is de bedoeling dat de begrenzing van het gebied door het plaatsen van een aantal forse palen en de wandelroute over de zeereep en de toegang daar naar toe voor 1 maart klaar zijn. Dan zal ongetwijfeld een feestelijke opening volgen! De foto is van jandirkbol-fotografie.
Leo