Uitnodiging-landelijke-dag-2015-ben-je-er-ook-bij!!

Van: Sovon Vogelonderzoek Nederlandpartners_bmp_275
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015
Onderwerp: Uitnodiging Landelijke Dag 2015. Ben je er ook bij?

Uitnodiging Landelijke Dag 2015. Ben je er ook bij?
We nodigen je van harte uit voor de Landelijke Dag 2015, die wordt georganiseerd door Sovon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), Jaarrond Tuintelling en hoofdsponsor Meopta.

voor meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/content/uitnodiging-landelijke-dag-2015-ben-je-er-ook-bij