Trimbaan

Trimbaan

Van: Jelle van Dijk
zondag 23 augustus 2020

Rond 20 augustus was in de regionale kranten te lezen dat er trimtoestellen waren geplaatst in het Piet Florisdal (aan de Duindamseslag) en aan het begin van het fietspad aan het einde van de Bosweg. Daarbij werd meegedeeld dat dit in overleg met de natuurverenigingen was gedaan. Hoe dat overleg plaatsvond, leest u hieronder.
Enkele jaren geleden stelden de provincie en het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland een flink bedrag beschikbaar voor allerlei projecten in de Duin- en Bollenstreek. Voor de keuze van projecten in de duinen werden ‘stake-holders’ bij elkaar geroepen in Nederzandt aan de Langevelderslag. Onze vereniging was daar met drie personen aanwezig. Er werden allerlei plannen gelanceerd die vervolgens met een stickerparade in volgorde van urgentie werden gezet. Vervolgens bepaalde een groep wethouders van de regiogemeenten welke projecten uitgevoerd zouden worden. Tot verbazing van Leo Schaap, Jaap Eisenga en ondergetekende stelde de gemeente Noordwijk voor “de trimbaan in oude glorie te herstellen”. Niemand van de aanwezigen op de bijeenkomst in Nederzandt had het woord trimbaan genoemd!
In de jaren tachtig bouwde de gemeente een eenvoudige trimbaan in het open duin (de oude golfbaan) tegenover Groot Hoogwaak. Na de aanwijzing van dit gebied tot “Natuurmonument Noordrand Noordwijk” in 1990 werden de restanten van de vervallen trimbaan opgeruimd. Na 2000 werd dit gebied een deel van het Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid.
Het heeft veel moeite gekost om de gemeente te laten afzien van dit onzalige plan. Meegespeeld zal hebben dat Noordwijk toen streefde naar de titel “Europese sportgemeente van het jaar”. Onze vereniging heeft voorgesteld om in overleg met Staatsbosbeheer het reeds bestaande recreatieterrein Piet Florisdal te gebruiken. Na enige aarzeling is dat nu gebeurd. Wel vroeg de gemeente ons akkoord te gaan met enkele trimtoestellen op het kale stukje aan het begin van het fietspad. Deze kale plek is indertijd ontstaan door het storten van kalkschelpen voor de verharding van voetpaden. Hoewel dit trimparkje voor ons niet zo hoeft, is het een veel betere plek dan het open duin tegenover Groot Hoogwaak.

Jelle van Dijk